Usluge

ÖIF-ov materijal za učenje i nastavu

Stručnjaci Austrijskog integracionog fonda (ÖIF) pripremili su brojan materijal za učenje i nastavu.

ÖIF-ov materijal za učenje i nastavu – kratak pregled

  • Knjiga o fudbalu i integraciji „Gemeinsam gewinnen wir – Fußball verbindet“
  • Nastavni materijal za opismenjavanje
  • Nastavni materijal iz istorije
  • „Land der Lieder“: knjige pesama sa CD-om
  • Audio priče o Austriji
  • Zagonetni krimić – specijalno izdanje „Inspektor Schnüffel“
  • Radni materijali „Herzlich Willkommen“

"Zajednički fudbal - zajednička pobeda"

U saradnji sa Karin Ammerer, autorkom knjiga za decu i mlade, Ivica Vastić i Austrijski integracioni fond su izdali knjigu o fudbalu pod nazivom „Gemeinsam gewinnen wir – Fußball verbindet“ ("Zajednički fudbal - zajednička pobeda"). Priča navodi mlade čitateljke i čitaoce na razmišljanje o predrasudama u vezi sa drugim kulturama i o tome šta znači biti "strankinja" ili "stranac". 

Ova knjiga je naročito pogodna za upotrebu u razredima sa velikim postotkom dece sa stranim maternjim jezikom, jer pruža osnovu za rad na temu predrasuda, podstiče na dijalog i jača osećaj zajedništva, čime pomaže da se suzbije nerazumevanje i izolovanost. Knjiga o fudbalu obraća se posebno deci od devet do dvanaest godina.

"Ivini saveti"

Mlade čitateljke i čitaoci će u knjizi pronaći mnogo sportskih saveta od Ivice Vastića. Pored toga, Ivo deci daje dragocene informacije o pozadini priče i govori o svojim iskustvima u vezi sa integracijom.

Propratni materijal za nastavu na nemačkom jeziku naći ćete u rubrici "Download" desnoj koloni.

Knjigu o fudbalu možete poručiti preko našeg online shop-a.

Nastavni materijal za opismenjavanje

Nastavni materijal za opismenjavanje pod nazivom „Alpha 123“ sastavljen je s posebnim osvrtom na potrebe odraslih koji uče pismo, za razliku od materijala za osnovne škole koji se inače često koristi. Osnovni cilj je učenje štampanog latiničnog pisma. Osnovni kurs (Grundkurs) sastoji se od grafomotoričkog učenja slova, rada sa zvukovima, radnih listova za pisanje i čitanje, raznih vežbi za učvršćivanje naučenog, kao i predloga za razne govorne situacije. Dodatak za voditelje/-ke kursa (Zusatzteil für TrainerInnen)  sadrži dodatni radni materijal i opširna uputstva za pravljenje kartica sa slikama, rečima i slovima.

Nastavni materijal za opismenjavanje naći ćete u rubrici "Download" u desnoj koloni

Nastavni materijal iz istorije

Materijal za učenje i nastavu istorije i društvenog poretka sastoji se od radnih zbirki o upravi i političkom poretku Austrije, o Saveznim pokrajinama i Evropskoj uniji kao i zbirke formulara i dokumenata sa kojima se migrant-kinje/i često susreću. Ovaj nastavni materijal sastavljen je sa posebnim osvrtom na prohteve Integracionog ugovora, zbog čega je pogodan za upotrebu u okviru integracionih kurseva nemačkog.

Nastavni materijal iz istorije naći ćete u rubrici "Download" u desnoj koloni.

"Land der Lieder" - knjige pesama sa CD-om

Muzika olakšava upoznavanje stranog jezika i kulture: muzika nam utančava sluh i podstiče ne-verbalno razumevanje. ÖIF je zato izdao dve specijalne knjige pesama za kurseve nemačkog, škole i vrtiće: 

  • "Land der Lieder 1" za decu do 10 godina,
  • "Land der Lieder 2" za mlade od 10 godina i odrasle.

Obe knjige pesama imaju dodatni CD sa oko 30 pesama. Pored toga, knjige sadrže opširne informacije o tekstu pesama, melodiji i kompozitoru, kao i podatke o austrijskoj istoriji i kulturi koji su od značaja za integraciju.

Propratni nastavni materijal za oba izdanja i radne listove za knjigu 1 naći ćete u rubrici "Download" u desnoj koloni.

Knjige pesama možete kupiti u našem online shop-u.  

Audio priče o Austriji

Dvanaest priča na audio CD-u u produkciji ÖIF-a kao i radna zbirka zadataka prate jednu porodicu koja živi u Beču. Učenice i učenici nemačkog učestvuju u svakodnevnici porodice Yilmaz, petočlane porodice iz Turske. Ovaj audio i radni materijal sa opšte svakodnevnim i praktičnim sadržajem obrađuje teme vezane za Austriju i osvrće se na nivou A2 na razne jezičke, socijalne i kulturne izazove sa kojima se migranti/-kinje susreću u Austriji. Radna zbirka zadataka uključujući CD obraća se odraslim osobama koje uče nemački na osnovnom nivou. Radni listovi se po pitanju oblika zadataka delom oslanjaju na zadatke u ÖIF testu i predstavljaju odličan materijal za integracione kurseve nemačkog i za pripremu za ÖIF-Test.

 

Kontakt

Mag. Birgit Kofler
Šefica Tima za jezik: menadžment kvaliteta i projekat
Schlachthausgasse 30, 1030 Beč
Tel.: (01) 710 12 03- 113 
Fax: (01) 710 12 03 - 513
birgit.kofler(at)integrationsfonds.at