Multilingual ÖIF info service

For information regarding COVID, the ÖIF staff are available for you! Click here for more information on the multilingual info service.

Masat e sigurisë për koronavirusin në 17 gjuhë

Faqja përditësohet e zgjerohet rregullisht me informacion.

Gjendja e informacionit: 29.08.2022

Informata mbi vaksinim mbrojtës kundër Koronës

Të gjithë personat të cilët jetojnë në Austri, mund të vaksinohen në Austri pa pagesë kundër virusit të Koronës. Regjistrimi për vaksinim mbrojtës kundër Koronës bëhet përmes platformës për vaksinim të shteteve federale nën www.oesterreich-impft.at/jetzt-impfen.

Në kuadër të këshillimeve online „Orë konsultimi: Mbyllja (Lockdown) dhe Vaksinimi“ Fondi Austriak për Integrim (ÖIF) ju informon mbi masat e vlefshme aktuale si dhe mbi vaksinimin mbrojtës kundër Koronës. Për personat me njohuri të kufizuara të gjermanishtes, këshillimet do bëhen përmes përkthyesit. Pjesëmarrja është pa pagesë dhe e mundur edhe pa lajmërim të mëparshëm. Të gjitha terminët mund t’i gjeni nën www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

Informata më të hollësishme mbi Koronën apo mbi vaksinimit mbrojtës kundër Koronës Ju do gjeni në faqen e Ministrisë për çështje Sociale, Informationen zur Corona-Schutzimpfung in Österreich (sozialministerium.at) si dhe nën Coronavirus (sozialministerium.at).

Këtu shkohet te këshillimet online rreth COVID-19.

Masat e COVID-19

Masat vlejnë tani për tani deri më dt. 15 janar 2023. www.oesterreich.gv.at, koronavirusi – masat aktuale (sozialministerium.at).


Kujdes: Rregulloret e veçanta në Lande → Harta e semaforit të koronas | semafori i koronas
Kujdes: Rregulloret e veçanta në Vjenë →„Masat rajonale në Vjenë

 

Masat mbrojtëse ndaj COVID-19

MASAT RAJONALE NË VJENË

 • Detyrimi për mbajtjen e maskës FFP2 vlen edhe më tej në:
  • Mjetet e qarkullimit publik - gjatë gjithë udhëtimit, në stacionet dhe hapësirat e pritjes
  • Farmacitë publike
 • Në fushën e shëndetësisë vlen:
  • Test negativ PCR dhe detyrim për maskë FFP2 për vizitorë/vizitore në strehime për të moshuar dhe të përkujdesjes si dhe në institucione spitalore dhe kurative
   • kjo vlen për fëmijë nga mosha 6 vjeç
   • kjo nuk vlen për persona që janë shëruar pas dt. 15.01.2022, për një periudhë prej 2 muajsh pas kalimit të infektimit
  • Vërtetim 2,5G dhe detyrim për maskë FFP2 plus 2 herë në javë test negativ PCR për punëmarrëse/punëmarrës në strehime për të moshuar dhe të përkujdesjes dhe në institucione spitalore dhe kurative
 • Testi PCR i vlefshëm 48 orë

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google