ÖIF HOTLINE: Informacioni përmes telefonit

Për informacion për kufizimin e koronavirusit, personeli i ÖIF është në dispozicionin tuaj nga e hëna deri të enjten, në orarin
10:00–14:00 dhe të premten në orarin 09:00–13:00 në nr. +43 1/715 10 51 - 263!

Masat e sigurisë për koronavirusin në 17 gjuhë

Faqja përditësohet e zgjerohet rregullisht me informacion.

Përditësimi i informacionit: 11.01.2022


 

Informata mbi vaksinim mbrojtës kundër Koronës

Të gjithë personat të cilët jetojnë në Austri, mund të vaksinohen në Austri pa pagesë kundër virusit të Koronës. Regjistrimi për vaksinim mbrojtës kundër Koronës bëhet përmes platformës për vaksinim të shteteve federale nën www.oesterreich-impft.at/jetzt-impfen.

Në kuadër të këshillimeve online „Orë konsultimi: Mbyllja (Lockdown) dhe Vaksinimi“ Fondi Austriak për Integrim (ÖIF) ju informon mbi masat e vlefshme aktuale si dhe mbi vaksinimin mbrojtës kundër Koronës. Për personat me njohuri të kufizuara të gjermanishtes, këshillimet do bëhen përmes përkthyesit. Pjesëmarrja është pa pagesë dhe e mundur edhe pa lajmërim të mëparshëm. Të gjitha terminët mund t’i gjeni nën www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

Për pyetjet mbi virusin e Koronës, Juve me telefon në dispozicion ju qëndrojnë bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Fondit Austriak për Integrim (ÖIF) prej të Hënës deri të Enjten prej orës 10:00 - 14:00 si dhe të Premten prej orës 09:00 - 13:00 nën numrin +43 1/715 10 51 - 263!

Informata më të hollësishme mbi Koronën apo mbi vaksinimit mbrojtës kundër Koronës Ju do gjeni në faqen e Ministrisë për çështje Sociale, Informationen zur Corona-Schutzimpfung in Österreich (sozialministerium.at) si dhe nën Coronavirus (sozialministerium.at).

Këtu shkohet te këshillimet online rreth COVID-19.

Masat mbrojtëse ndaj Covid 19

MASAT RAJONALE NË VJENË

 • Test PCR: i vlefshëm 48 orë
 • Test antigjen nuk vlen si dëshmi, përveç se tek rregulli 3G në vendin e punës
 • Rregulli 3G për fëmijët nga 6 deri në 3 muaj pas ditëlindjes së tyre të 12-të: Testi PCR i vlefshëm për 72 orë, testi i antigjenit i vlefshëm për 48 orë
  • Testi Corona-Test-Pass ("Ninja-Pass") i një shkolle, është i vlefshëm për javën në të cilën janë futur të gjitha testet e planifikuara të javës mësimore, edhe të premten, të shtunën dhe të dielën e kësaj jave, vlejnë si provë përkatëse.
 • Rregulli 2,5G për fëmijët e moshës shkollore, nga 3 muaj pas ditëlindjes së tyre të 12-të: Testi PCR i vlefshëm për 48 orë
 • Takimet në natyrë me më shumë se 25 persona, lejohen vetëm me dëshmi 2G dhe test negativ PCR ("2G-Plus").

Masat mbrojtëse ndaj COVID-19

Masat mbrojtëse momentalisht vlejnë deri me datën 20 Janar 2022. www.oesterreich.gv.at, koronavirusi – masat aktuale (sozialministerium.at).


Kujdes: Rregulloret e veçanta në Lande → Harta e semaforit të koronas | semafori i koronas
Kujdes: Rregulloret e veçanta në Vjenë →„Masat rajonale në Vjenë

 

Masat mbrojtëse ndaj COVID-19

Informacione mbi detyrimin për maskë

 • Nuk kërkohet mbajtja e maskës për fëmijët deri në 6 vjeç
 • Përjashtimet nga detyrimi i maskës FFP2:
  • Arsye specifike të shëndetit ose aftësisë së kufizuar (atëherë mbrojtja e gojës dhe e hundës ose pajisje të tjera mbrojtëse mekanike të afërta; nëse është e paarsyeshme, vizor fytyre)
  • Arsye terapike-pedagogjike
  • Gjatë ofrimit të shërbimeve të afërta me trupin (nëse janë të nevojshme pa maskë)
  • Gjatë ofrimit dhe marrjes së shërbimeve shëndetësore të terapisë së të folurit (logopedi)
  • Gjatë ngrënies dhe pirjes
  • Gjatë sportit
  • Gratë shtatzëna (duhet të mbajnë maskë të thjeshtë)
  • Personat e shurdhër dhe me dëgjim të kufizuar, gjatë komunikimit me të tjerët
 • Fëmijët e moshës deri 12-vjeçare bëjnë përjashtim nga:

 • Kufizimet e daljes në hapësira publike
 • Parashtrimit të një:
  • 2G-Dëshmie
  • 2G-Dëshmie plus PCR-Test („2G-Plus“)
  • Dëshmimit të vaksinimit të ripërtërirë plus PCR-Test („Boosterung-Plus“)
 • Këto përjashtime vlejnë edhe për fëmijë me obligim shkollimi mbi 12-vjeçarë me pasaportën e testit të koronës.

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google