ÖIF HOTLINE: Informacioni përmes telefonit

Për informacion për kufizimin e koronavirusit, personeli i ÖIF është në dispozicionin tuaj nga e hëna deri të enjten, në orarin
10:00–14:00 dhe të premten në orarin 09:00–13:00 në nr. +43 1/715 10 51 - 263!

Masat e sigurisë për koronavirusin në 17 gjuhë

Faqja përditësohet e zgjerohet rregullisht me informacion.

Përditësimi i informacionit: 1 tetor 2021

Këtu shkohet te këshillimet online rreth COVID-19.

Vaksinimi kundër COVID-19

Qeveria federale ka për qëllim t'u sigurojë të gjithë njerëzve në Austri, që duan të vaksinohen, një vaksinë të testuar në mënyrë gjithëpërfshirëse, të sigurtë dhe efektive kundër COVID-19. Pritet që fillimisht kontingjenti i vaksinave të jetë i kufizuar. Për këtë arsye do të jetë e nevojshme të vendoset se cilat grupe njerëzish duhet të vaksinohen të parat me vaksinat në dispozicion. Këto kritere qëndrojnë në plan të parë:

• Reduktimi i sëmundshmërisë me COVID 19 (i rasteve të rënda dhe shtrimeve në spital) për të shmangur vdekjet

• Mbrojtja e subjekteve vulnerabël, si banoret dhe banorët e shtëpive për të moshuar dhe të azileve me përkujdesje

• Mbrojtja e njerëzve që për shkak të punës së tyre kanë një rrezik veçanërisht të lartë infektimi me SARS-CoV-2 (indikacion profesional)

• Frenimi i përhapjes së SARS-CoV-2 në popullatë

• Vazhdimësia e sistemit dhe infrastrukturës kritike (tregu ushqimor, transporti publik, shkollat dhe kopshtet, etj.)

Pritet që fillimisht nuk do të ketë vaksina të mjaftueshme për të vaksinuar njëkohësisht të gjithë njerëzit në Austri. Për më tepër, vaksina të veçanta nuk do të aprovohen për të gjitha grupet e njerëzve.

Në momentin që do të bëhet e ditur se cilat lloje vaksinash dhe me cilat veti dhe efikasitet janë në dispozicion, si dhe sa doza të tyre dhe tek cilët persona mund të përdoren, do të jetë e mundur të merret një vendim përfundimtar se kur do të vaksinohet secili grup i synuar, në varësi të rekomandimit mjekësor-profesional në lidhje me situatën epidemiologjike.

Informacion për vaksinimin kundër COVID-19

Qeveria federale ka vendosur të ndërmarrë hapat e hapjes së mëtejshme nën masa të posaçme sigurie, që do të vlejnë nga 15 shtatori 2021. Këto do të veprojnë deri më 31 tetor 2021, me disa përjashtime.
I gjithë informacioni i mëtejshëm, si dhe pyetjet e përgjigjet mund të gjendet këtu:

Përgjigjet ndaj pyetjeve të ngritura shpesh mund të gjenden në pyetje-përgjigjet e mëposhtme.

Masat rajonale

Për më shumë informacion mbi masat rajonale të sigurisë shikoni www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/, ndërsa keni në dispozicion dhe qendrën e integrimit ÖIF në landin tuaj federativ për marrjen e informacionit përkatës. 


Masat rajonale për Vjenën

 • Nga 1 tetori 2021 testet antigjene (p.sh. të kryera në farmaci ose vetëtestimi në banesë për përdorim personal, nuk vlejnë më si dëshmi 3G.
 • Në të gjitha sektoret ku duhet të paraqitet një dëshmi, vlen rregulli 2,5G: dëshmi vaksinimi, certifikatë shërimi ose një test i vlefshëm negativ PCR.
 • Që nga 1 shtatori, testet PCR janë të vlefshme vetëm për 48 orë.
 • Për fëmijët nën moshën 12 vjeç vazhdon të vlejë rregulli 3G dhe testet PCR vazhdojnë të jenë të vlefshëm 72 orë, ndërsa ato antigjene 48 orë.
  Detyrimi për të paraqitur një dëshmi 3G vlen për fëmijët nga 6 vjeç e lart.
 • Klientët/et duhet të mbajnë një maskë FFP2 në të gjitha pikat e shitjes (p.sh. dyqane veshjesh, qendra tregtare).
 • Në institucionet kulturore, si p.sh. muze, biblioteka, teatro dhe kinema, klientët/et duhet të paraqesin dëshmi të vlefshme (tashmë) 2,5G dhe të mbajnë maska normale në dhoma të mbyllura. Ndërsa klientët/et pa dëshmi vaksinimi ose certifikatë shërimi duhet të mbajnë maska FFP2.
 • Hyrja në gastronominë e natës (klube, disko, etj.) lejohet vetëm për klientët/et me dëshmi vaksinimi ose certifikatë shërimi (vetëm dëshmi 2G!).
 • Në spitale dhe sanatoriume lejohet një vizitor/e në ditë për çdo pacient/e, përveç atyre me nevoja përkujdesjeje të lartë dhe pacientëve/eve të mitur/a. Në këtë rast lejohen dy vizitorë/e në ditë.
  Nuk ka kufizime të vizitorëve/eve në kuadrin e shërbimit dhe qëndrimit paliativ, të kujdesit pastoral ose në mbështetjen në ngjarje kritike të jetës.

Rregullorja e mësipërme vlen deri më 31 tetor 2021.


Semafori i koronavirusit

Semafori i koronavirusit është një instrument për paraqitjen e situatës aktuale me koronavirusin për Austrinë dhe, në varësi të ngjyrës përkatëse të semaforit, mundëson vendosjen e masave uniforme për kufizimin e koronavirusit. Katër ngjyrat e dritave të semaforit - e gjelbër, e verdhë, portokalli dhe e kuqe - pasqyrojnë nivelin aktual të rrezikut të koronavirusit në rang shteti apo rajoni dhe i japin popullatës një përmbledhje të masave që rekomandohen nga qeveria:

 • E gjelbër: Rrezik shumë i ulët
 • E verdhë në të gjelbër: rrezik i ulët
 • E verdhë: rrezik mesatar
 • Portokalli: rrezik i lartë
 • E kuqe: rrezik shumë i lartë

Informacion të mëtejshëm mund të gjeni te: www.corona-ampel.gv.at

Masat mbrojtëse për COVID -19

Qeveria federale ka vendosur të ndërmarrë hapa të mëtejshëm hapjeje, duke zbatuar masa të veçanta sigurie. Me disa përjashtime, ato do të vlejnë të paktën deri më 30 shtator 2021.

Këtu do të gjeni një përmbledhje; Për më shumë informacion:

Rregullat e mësipërme vlejnë deri më 30 shtator 2021.

Informacion për detyrimin e mbajtjes së maskave

 • Fëmijët nga mosha 6 vjeç duhet të mbajnë maskë.
 • Përjashtime nga detyrimi i mbajtjes së maskës FFP2:
  • Personat që nuk mund të pritet të mbajnë maskë FFP2 për arsye shëndetësore ose në lidhje me invaliditet (nevojitet dëshmi konfirmimi mjekësor) duhet të mbajnë maskë ose pajisje tjetër të shtrënguar mbrojtëse mekanike; nëse as kjo nuk mund të realizohet, duhet një pajisje mbrojtëse jo e shtrënguar (vizor fytyre) dhe që mbulon plotësisht zonën e gojës dhe të hundës, nëse është e arsyeshme.
  • Shtatzënat duhet të mbajnë sakaq maskë mbrojtëse
  • Personat e shurdhër dhe me vështirësi të rënda në dëgjim në komunikimin me të tjerët
  • Personat që ofrojnë apo marrin shërbime shëndetësore për terapinë e të folurit për kohëzgjatjen e shërbimit ode përdorimit
  • Nëse është e nevojshme për arsye terapeutike-pedagogjike
  • Nëse është e nevojshme të ofrojnë shërbim në afërsi me trupin
  • Gjatë konsumit të ushqimit dhe të pijeve
  • Gjatë ushtrimit të sporteve.

Testimi për COVID-19 në mbarë popullatën

Ashtu si në shtete të tjera, në Austri kryhen testime në shkallë të gjerë. Këto zhvillohen në bazë vullneti të lirë. Synimi është të testohen sa më shumë njerëz të jetë e mundur për COVID-19. Qëllimi është të zbulohen personat infektues që nuk e dinë se janë të infektuar, duke e përmbajtur kështu qëndrueshëm procesin e infektimit dhe duke shkëputur zinxhirin e infektimeve.

Baza ligjore për testimet në mbarë popullatën është § 5a i ligjit për epidemitë. Rezultatet pozitive duhen ritestuar përmes një testi PCR dhe autoritetet do të fillojnë mbledhjen e të dhënave të kontaktit (gjithnjë nëse kapaciteti i shtetit federal është i mjaftueshëm).

Regjistrimi

Mund të regjistroheni për një datë testimi përmes faqes së internetit österreich.gv.at. Regjistrimi sa më i hershëm in shtetet individuale federale varet nga periudhat e testimit në shtetet federale. Gjatë regjistrimit mund të zgjidhni mes pikave të ofruara të testimit.

Për personat që nuk kanë mundësi të regjistrohen në internet, regjistrimi mund të kryhet dhe nga një person i autorizuar. Ndaj, mund të bëhen disa prenotime së bashku përmes një numri telefoni ose adrese emaili. Konfirmimet e takimeve apo rezultatet e testimit ofrohen me identifikimin përkatës në mesazh nga i cili mund të shihet kujt i drejtohet mesazhi. Identifikimi përbëhet nga inicialet dhe dy shifrat e fundit të vitit të lindjes së personit përkatës. Disa shtete federale ofrojnë dhe mundësi prenotimi me telefon.

Procedura e testimit

Rezultati i testit del zakonisht brenda 15 minutave. Në varësi të pikës së testimit, rezultatin mund ta prisni në vend ose t’ju dërgohet elektronikisht sa më shpejt të jetë e mundur. Personat me rezultat pozitivi testimi marrin një komunikatë veçimi dhe kanë të drejtën të kryejnë dhe një testim të dytë. Nëse ky test i dytë kryhet brenda 24 orëve dhe rezulton negativ, komunikata e veçimit anulohet.

Rezultati negativ i testit do të thotë thjesht që keni rezultuar negativ për SARS-CoV-2 në çastin e kryerjes së testit. Kufizimet në bazë të urdhrit të masave të emergjencës për COVID-19, ashtu si edhe rekomandimet e përgjithshme të higjienës (mbajtja e distancës, larja e duarve dhe kufizimi i kontaktit shoqëror) vijojnë të jenë në zbatim pavarësisht rezultatit të testit.

Informacion i mëtejshëm

Detaje dhe informacion të mëtejshëm për procedurën, regjistrimin dhe testimit në shtetin tuaj mund të gjeni në lidhjet e mëposhtme:

Paralajmërimet aktuale për udhëtim

Informacionet mbi rregullat dhe kufizimet aktuale për hyrjen në Austri gjatë pandemisë së koronavirusit, si dhe paralajmërimet aktuale për udhëtim, mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme www.bmeia.gv.at

Pyetje-përgjigje në lidhe me vaksinimin kundër COVID-19

Përditësuar më 07.05.2021

Pyetjet e shpeshta Testimet mbarëpopullore për COVID-19

Pyetjet më të shpeshta. Këtu do ti gjeni përgjigjet e duhura.

Përditësimi i informacionit: 20.4.2021
Burimi i informacionit: AGES (Agjencia Austriake për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore GmbH)

 

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google