ÖIF-HOTLINE: Telefonische Auskunft

Für Informationen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutsch stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des ÖIF Montag bis Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr sowie Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr unter +43 1/715 10 51 - 263 zur Verfügung! 

Koronavírus - biztonsági intézkedések

Az oldalt folyamatosan frissítik és új információkkal is bővítik.

A kijárási korlátozás megszüntetése május 1-től

A szövetségi kormány által a koronavírus (COVID-19) megfékezése céljából elrendelt kijárási korlátozások április 30-ával feloldásra kerültek, ezért május 1-től az erre vonatkozó szabályok már nem érvényesek. Továbbra is be kell azonban tartani a védelmi intézkedéseket, amelyek folyamatosan mérlegelésre kerülnek:

 • A köztereken a legalább egy méteres biztonsági távolságtartást, legalábbis azon személyektől, akik nem közös háztartásban élnek, továbbra is be kell tartani.
 • A védőmaszkok viselésére vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Lent az alkalmazandó intézkedésekre és a fokozatos enyhítésre vonatkozó további információkat olvashat.

A koronavírussal kapcsolatos védekezési intézkedések tervezett

A szövetségi kormányzat lépésről lépésre enyhíti a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedéseket.

A www.integrationsfonds.at/coronainfo oldalon áttekintést kaphat az intézkedésekről.

További részletes információt német nyelven az alábbi címen olvashat:

Frissítve: 2020. július 1.

 

MUNKA
 • A munkavégzés helyén kötelező az 1 méteres távolság betartása más személyektől, amíg a megfelelő óvintézkedésekkel nem sikerül minimalizálni az adott helyzetben a fertőzés veszélyét.
 • Ha a munkavégzés jellege miatt a minimális távolságot nem lehet betartani, akkor a fertőzési kockázatot egyéb alkalmas védekezési intézkedésekkel kell minimalizálni.
 • Arcmaszk-viselési kötelezettség csak a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján engedélyezhető.


Kockázati csoportokra vonatkozó intézkedések:

A korábbi megbetegedésekkel rendelkező személyek a munkahelyen különleges védelemben részesülnek:

 • A fokozott kockázatú betegek egy levelet kapnak a társadalombiztosítási intézetüktől, amellyel az orvosukhoz fordulhatnak
 • Egy ellenőrző lista alapján az orvos kiállít egy igazolást a munkavállaló számára, amelyet be tud mutatni a munkáltatójának a biztonságos körülmények megteremtése érdekében.
 • A munkavállaló számára három lehetőség adódik:
  • A munkahelyen a biztonságos helyzetet maga teremti meg, például saját iroda vagy egyedi munkakörülmények révén, a fertőzésveszély minimalizálása érdekében
  • Ha ez nem lehetséges, akkor meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy végezhető-e a tevékenység távmunka keretében
  • Ha ez sem lehetséges, akkor a munkavállalót mentesíteni kell a munkavégzés alól; a refinanszírozás költségeit a szövetségi állam vállalja át

Nem kötelező orvoshoz fordulni, a korábbi megbetegedésekkel rendelkező személyeknek különleges védelemhez van joguk.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

A tömegközlekedési eszközök biztonságos használata egyértelmű szabályokat kíván meg, ezért az alábbiak minden utasra érvényesek:

 • A tömegközlekedési eszközökön és a megállókban is kötelező az 1 méteres távolság betartása más személyektől. Amennyiben az utasok magas létszáma miatt fel- és leszálláskor a kötelező 1 méteres távolság nem tartható, az előírás betartásától kivételesen eltekinthetünk.
 • Az utazás egésze során viseljen szájmaszkot.
OKTATÁS

Az iskolák működésének újraindítása lépésről lépésre:

 • „Többműszakos” működés az iskolákban az osztályok két csoportba történő beosztásával
  • kb. 11 diák egy csoportban
  • Példa a „többműszakos” működésre: oktatás az iskolában, 1. csoport: hétfőtől szerdáig, 2. csoport: csütörtökön és pénteken, a csoportok minden héten cserélnek
  • „Otthoni gyakorlási napok” a tanításmentes napokon - ezek iskolai felügyelet mellett (pl. a tornateremben) is lebonyolíthatók
 • Higiéniai kézikönyv egyértelmű cselekvési előírásokkal az iskolai működéshez
 • Az alábbi tevékenységek a hátralévő iskolaévre vonatkozóan felfüggesztésre kerülnek:
  • Testnevelés: ugyanakkor az iskola - kiegészítésként a meglévő órarendhez képest - önkéntes alapon mozgás- és sportfoglalkozásokat kínálhat
  • Iskolai dolgozat (szóbeli vizsgára a kétesre álló ill. a jegyüket javítani akaró és ismétlővizsgát tevő diákoknak van lehetősége)
  • Buktatás elégtelen esetén
  • Több elégtelen esetén az adott osztályban tanító tanárok közössége („Klassenkonferenz”), ill. az iskolai tantestület („Schulkonferenz”) dönt
 • Az érettségi és szakvizsgák szigorú feltételek mellett lebonyolíthatók
 • Rendezvényeket, mint az érettségi bankett, ballagás, meg lehet tartani.
KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
 • Ha ügyfelek számára fenntartott területre lép, kötelező az 1 méteres távolság betartása más személyektől, amennyiben azok Önnel nem egy háztartásban élnek. Ez a szabadtéri piacokon is érvényes. A gyógyszertárakban az ügyfelek számára fenntartott területre lépéskor a távolságtartás mellett kötelező a szájmaszk viselése is.
 • Olyan szolgáltatásoknál, amelyeknél a szolgáltató és az ügyfél közötti egy méteres távolság nem tartható a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében megfelelő óvintézkedéseket kell alkalmazni.
KÖZHIVATALOK
 • Május 18-tól a közhivatalokban ismét lehetséges az ügyfélforgalom.
VENDÉGLÁTÁS ÉS TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEK
 • Május 15-től éttermek és ülőhelyekkel rendelkező más vendéglátóhelyek ismét kinyithatnak
 • Július 1-jétől az engedélyezett nyitvatartási idő: 5:00 órától 01:00 óráig terjed.
 • A záróra idejét meghatározó rendelet alól kivételt képeznek a zártkörű rendezvények
  (pl. esküvők). Ez esetben a vendéglistát legalább 3 nappal a rendezvény kezdete előtt le kell adni a vendéglátó egység tulajdonosának és a rendezvény helyszínére, a vendéglőbe, valamint a vendéglőhöz tartozó egységek területére a rendezvény ideje alatt csupán a zártkörű társaság tagjai léphetnek be.  
 • A látogatócsoportok között minimálisan egy méter távolságot kell tartani, vagy egyéb megfelelő védelmi intézkedést kell hozni a térbeli távolság megtartása érdekében. Ez nem vonatkozik azokra a személyekre, akik ugyanannál az asztalnál ülnek.
 • A vendéglátóhelyre belépéskor az asztalhoz történő megérkezésig (a látogatócsoporthoz nem tartozó) más személyekkel szemben minimálisan egy méter távolságot kell tartani.
 • Az asztaltól való távozáskor (a látogatócsoporthoz nem tartozó) más személyekkel szemben minimálisan egy méter távolságot kell tartani.
 • A vendéglátóhely felkeresése előtt ajánlott asztalt foglalni, mert így a vendéglátóhely működtetőinek lehetőségük lesz tevékenységük megtervezésére.
 • Az ételek és italok fogyasztása nem történhet azok kiadásának közvetlen közelében (azaz tilos a fogyasztás a söntésnél)
 • Az éjszakai vendéglátás egységei (diszkók, klubok, bárok, ahol a vendégek egymástól való távolsága nem garantálható) további rendelkezésig zárva maradnak.
  • Ha egy bár megfelelő ülőhelyekkel rendelkezik, és képes betartani a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, akkor a 01:00 órás záróra betartása mellett kinyithat.
 • A turisztikai szálláshelyekre május 29-től az alábbi feltételek mellett lehet belépni:
  • A nyilvános tereken legalább egy méteres távolságot kell tartani a nem közös háztartásban élő vagy a nem a közös lakóegységhez tartozó személyekkel szemben
  • Az éttermi részre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint más vendéglátóhelyekre
  • A közös hálótermekben legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani, vagy egyéb műszaki védelmi intézkedéssel kell megoldani a térbeli elválasztást
ISTENTISZTELETEK ÉS TEMPLOMOK
 • A vallásgyakorlási célból használt létesítmények zárt terébe történő belépés az alábbi feltételek mellett megengedett:
  • Legalább 1 méteres távolság azon személyek között, akik nem közös háztartásban élnek
 • A szabadban történő vallásgyakorlás során a nem közös háztartásban élő személyekkel szemben minimálisan egy méter távolságot kell tartani.
 • Az 1 méteres távolság betartása más személyektől nem kötelező, ha ezt a vallási szertartás bizonyos része így követeli meg.
MŰVÉSZET, KULTÚRA ÉS RENDEZVÉNYEK
 • A művészetek és kultúra bemutatására és közvetítésére szolgáló helyszínek május 18. után ismét megnyitottak.
  • Ide tartoznak a múzeumok, kiállítóhelyek, könyvtárak, valamint a magán- és nyilvános levéltárak
 • Május 29-e óta a kijelölt- és hozzárendelt ülőhelyek nélküli események 100 fős létszámig megrendezésre kerülhetnek.
 • Július 1-je óta a kijelölt- és hozzárendelt ülőhelyes beltéri események 250 fős létszámig, a szabadtéri események pedig 500 fős létszámig megrendezésre kerülhetnek.
 • Augusztus 1-jétől engedélyezik a kijelölt- és hozzárendelt ülőhelyek nélküli események megrendezését 200 fős létszámig. Szintén augusztus 1-jétől a kijelölt- és hozzárendelt ülőhelyes beltéri események 500 fős létszámig, a szabadtéri események pedig 750 fős létszámig kerülhetnek megrendezésre.
 • Az illetékes kerületi közigazgatósági hatóság engedélyével augusztus 1-jétől a kijelölt- és hozzárendelt ülőhelyes beltéri események 1 000 fős létszámig, a szabadtéri események pedig 1 250 fős létszámig kerülhetnek megrendezésre.
 • Szeptember 1-jétől a kijelölt- és hozzárendelt ülőhelyes beltéri események 5 000 fős létszámig, a szabadtéri események pedig 10 000 fős létszámig kerülhetnek megrendezésre, amennyiben rendelkeznek az illetékes kerületi közigazgatósági hatóság engedélyével.
 • A rendezvények feltételei az esküvői szertartásokra és temetési szertartásokra is érvényesek.
 • A (nyilvános) rendezvényekre az alábbiak érvényesek:
  • A nem közös háztartásban élő személyeknek egymástól legalább 1 méteres távolságot kell tartaniuk.
  • A zárt térben megtartott rendezvények helyszínére történő belépésnél, valamint a rendezvények helyszínén szájmaszkot kell viselni; ez a rendelkezés kijelölt ülőhelyek esetén nem érvényes, ha az egy méteres távolság betartható.
 • A gyülekezési jog alá tartozó gyülekezéseknél szájmaszkot kell viselni, ha az egy méteres távolság nem tarható.
 • Szakmai és nyilvános rendezvények a következő feltételek mellett látogathatók:
  • Legalább egy méteres távolságot kell tartani azon személyek között, akik nem közös háztartásban élnek
  • Szájmaszkot kell viselni, ha az egy méteres távolság nem tarható.
  • A kereskedelmi vagy ipari kiállításokra, vásárokra, szemináriumokra vagy hasonló nyilvános rendezvényekre a fent említett létszámkorlátozás vonatkozik.
SPORT ÉS SZABADIDŐ
 • Az állatparkok és állatkertek május 15-től ismét látogathatók.
 • A sportlétesítményekre való belépés a következő feltételek mellett engedélyezett:
  • Azon személyektől, akik Önnel nem egy háztartásban élnek, kötelező az 1 méteres távolság betartása, kivéve a sporttevékenység végzésekor.
  • Azon sportágaknál, melyeknél közvetlen fizikai kapcsolatra kerül sor egy egylet vagy nem nyilvános sportlétesítmény területén belül, az egylet vagy a nem nyilvános sportlétesítmény üzemeltetője köteles kidolgozni és betartatni egy COVID-19 megelőzési tervezetet.  
 • Az iskolán kívüli ifjúsági nevelő programok, a diákmunka és a gyermektáborok megrendezésre kerülhetnek a nyilvános rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátozás betartása mellett. 
 • Uszodákba, fürdőtavakhoz és szaunákba május 29-től az alábbi feltételek mellett lehet belépni:
  • Legalább 1 méteres távolságot kell tartani azon személyek között, akik nem közös háztartásban élnek
  • A távolságtartási kötelezettség a víz alatt nem érvényes
 • A szabadidőközpontok május 29-től az alábbi feltételek betartása mellett látogathatók:
  • A nem közös háztartásban élő személyeknek egymástól legalább 1 méteres távolságot kell tartaniuk.
 • A prostitúció gyakorlására alkalmas berendezések július 1-jétől nyitva tartanak.

Tájékoztatás a maszkviselési kötelezettségről

 • A maszk viselése valamennyi nyilvános tömegközlekedési eszközön kötelező.
 • A taxiban és a taxi-szerű járművekben, az iskolai és óvodai szállítójárművekben, ill. a különleges ellátást igénylő személyek szállításánál maszkot kell viselni.
 • Szájmaszk viselése a rendezvényeken kötelező, kivéve, ha az adott személy a kijelölt ülőhelyén tartózkodik
 • A maszk helyett egy sálat vagy egy kendőt is használhatunk szájunk és orrunk befedésére.
 • A munkahelyeken a munkavállalók közösen döntenek a maszk viseléséről.
 • Nem kötelező a maszk viselése 0-5 év közötti gyermekek és azok számára, akiktől a maszk viselése egészségügyi okokból nem elvárható
 • A maszk viselése ellenére be kell tartani a legalább egy méter távolságot olyan személyeknél, akik nem élnek velünk egy háztartásban.

Gyakori kérdések. Itt megtalálja a helyes válaszokat.

Hogyan lehet kezelni a betegséget?

Oltóanyag nem létezik. Csak tüneti kezelés lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a betegség jeleit enyhítik például lázcsökkentő készítményekkel.

Melyek a betegség tünetei?

Az ember szokványos Koronavírussal való megfertőződésének tünetei általában enyhék és nem karakterisztikusak. Az újfajta koronavírusos fertőzés leggyakoribb tünetei lehetnek többek között: láz, köhögés, légszomj és légzési zavarok. Komolyabb esetekben a fertőzés tüdőgyulladást, súlyos akut légúti problémákat, veseelégtelenséget és akár halált is okozhat. Létezik enyhe lefolyása (egy megfázás tüneteivel) és tünetmentes fertőzés is.

Jelenleg úgy tünik, hogy az újfajta Koronavírus betegség-lefolyása kevésbé súlyos mint a SARS és a MERS esetében.

Videó " Hogyan mutatkozik meg a betegég? " (AGES)

Mennyire veszélyes a koronavírus?

Még nem lehet pontosan megállapítani, hogy mennyire veszélyes maga a kórokozó. Pillanatnyilag az újfajta Koronavírus veszélyessége lényegesen alacsonyabbnak tűnik mint a MERS (30 százalékot is elérő halálozási arány) és a SARS (kb.10 százalékos mortalitás) esetében. Jelenleg az újfajta Koronavírusnál (SARS-CoV-2) egy maximum 3%-ot elérő halálozási aránnyal számolnak. Hasonlóan a szezonálisan jelentkező Influenzavírusok okozot megbetegedésekhez (halálozási arány 1% alatt). Ebben az esetben is az idősek és a gyenge immunrendszerrel rendelkező emberek érintettek leginkább.

Videó " Mennyire veszélyes az újfajta Koronavírus? " (AGES)

Hogyan tudjuk megóvni a különösen veszélyeztetett embertársainkat, az idősebbeket és a gyenge immunrendszerrel rendelkezőket Ausztriában?

A higiéniai előírásokat épp úgy be kell tartani, mint az Influenzaszezonban. Az alsólégúti megbetegedések kórokozóival való fertőzés elkerülése érdekében a legfontosabb és leghatásosabb eljárás személyünk és mások védelmében a jó kézhigiénia, a helyes köhögési magatartás és a betegséggyanús emberektől való minimális távolság (kb.1-2 méter) megtartása.

Mit jelent a Korona-részmunkaidő?
 • A részmunkaidő új, könnyített formája
 •  Átmenetileg 6 hónapra

 

A „ Korona- részmunkaid ő “-t érintő kérdéseire további válaszokat talál a BMAFJ (Osztrák Munka-Család- és Ifjúságügyért Felelős Minisztérium) aktuális kiadványaiban.