Infolinia ÖIF: informacja telefoniczna

Pracownicy ÖIF udzielają informacji w na temat przeciwdziałania koronawirusowi od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00–14:00 oraz w piątek w godz. 09:00–13:00 pod numerem telefonu: +43 1/715 10 51 – 263.

Działania zabezpieczające przed koronawirusem w 17 językach

Strona będzie stale aktualizowana i będą dodawane nowe informacje.

Informacje na dzień: 05.05.2021 r.

Kliknij tutaj, aby przejść do porad online na temat COVID-19.   

Szczepienie przeciwko COVID-19

Rząd federalny postawił sobie za cel dostarczenie wszechstronnie przetestowanej, bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 wszystkim osobom w Austrii, które pragną się zaszczepić. Wygląda na to, że dostępność szczepionek będzie początkowo ograniczona. W związku z tym konieczne będzie podjęcie decyzji, które grupy osób powinny zostać zaszczepione w pierwszej kolejności, z wykorzystaniem dostępnych szczepionek. Następujące względy będą miały pierwszorzędne znaczenie:

 • zmniejszenie obciążenia chorobowego (ciężkie przebiegi i hospitalizacje) przez COVID 19, w celu uniknięcia zgonów
 • ochrona obszarów wrażliwych, takich jak podopieczni domów opieki i domów seniora
 • ochrona osób szczególnie narażonych na zakażenie się SARS-CoV-2 ze względu na wykonywany zawód (wskazanie zawodowe)
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w populacji
 • utrzymanie systemu i infrastruktury krytycznej (sklepy spożywcze, transport publiczny, szkoły i przedszkola, etc.).

Należy przypuszczać, że początkowo nie będzie wystarczającej ilości szczepionek, aby zaszczepić jednocześnie wszystkie osoby w Austrii. Ponadto poszczególne szczepionki nie będą dopuszczone do stosowania dla wszystkich grup osób.

Kiedy będzie już wiadomo, jaka szczepionka o jakich właściwościach i jakiej skuteczności będzie dostępna, w ilu dawkach i u jakich osób może być zastosowana, w zależności od zaleceń medyczno-specjalistycznych oraz w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną możliwe będzie podjęcie ostatecznej decyzji w zakresie tego, która grupa docelowa zostanie zaszczepiona w jakim czasie.

Informacja dotycząca szczepienia przeciw COVID-19

Ogólnokrajowa akcja „Austria szczepi się” organizowana przez Czerwony Krzyż ma na celu przekazanie obiektywnych informacji na temat szczepienia przeciw COVID-19.
Wszystkie dalsze informacje oraz pytania i odpowiedzi umieszczone są tutaj:

Odpowiedzi na często zadawane pytania umieszczone są w zakładce FAQ.

Testowanie na COVID-19 całej populacji w Austrii

Podobnie jak w innych krajach, w Austrii przeprowadza się szeroko zakrojone testowanie. Odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Jak najwięcej osób powinno być przetestowanych pod kątem COVID-19. Celem jest wykrywanie osób zakażonych, które nie są świadome swojej infekcji, a tym samym powstrzymanie procesu zakażania w dłuższej perspektywie czasowej i przerwanie jego łańcucha.

Podstawą prawną dla przeprowadzania testów w całej populacji jest § 5a ustawy o epidemii. Pozytywne wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone testem PCR, a władze rozpoczną zbieranie danych kontaktowych (jeśli pozwalają na to możliwości danego kraju związkowego).

Rejestracja

Na termin wykonania testu można zarejestrować się na stronie österreich.gv.at. Najwcześniejsza możliwa rejestracja w poszczególnych krajach związkowych zależy od terminów przeprowadzania testów w tych krajach związkowych. W trakcie rejestracji można wybrać spośród dostępnych lokalizacji testowania.

W przypadku osób, które nie mają możliwości rejestracji za pośrednictwem Internetu, może tego dokonać w ich imieniu również inna zaufana osoba. Dlatego też można dokonać kilku rezerwacji terminu za pośrednictwem jednego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. W potwierdzeniach terminów lub w wynikach testów podawany jest identyfikator, który wskazuje, dla jakiej konkretnie osoby jest przeznaczona dana wiadomość. Identyfikator składa się z inicjałów i dwóch ostatnich cyfr roku urodzenia danej osoby. Niektóre kraje związkowe oferują również możliwość rezerwacji telefonicznej.

Procedura testowania

Wynik testu jest zwykle dostępny w ciągu 15 minut. W zależności od punktu testowania, można oczekiwać na wynik na miejscu lub zostanie on jak najszybciej przekazany drogą elektroniczną. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu, otrzymują decyzję o konieczności izolacji i mają prawo do wykonania drugiego testu. Jeżeli ten drugi test zostanie przeprowadzony w ciągu 24 godzin i będzie negatywny, decyzja o izolacji zostanie cofnięta.

Negatywny wynik testu oznacza po prostu, że w momencie przeprowadzania testu uzyskali Państwo negatywny wynik badania pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2. Niezależnie od wyniku testu obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia przeciwdziałania COVID-19 w sprawie środków nadzwyczajnych oraz ogólnych zaleceń higienicznych (zachowanie dystansu, mycie rąk i ograniczenie kontaktów towarzyskich).                    

Dodatkowe informacje
Dalsze szczegóły, jak również informacje na temat procedury, rejestracji i testowania w danym kraju związkowym znajdują się pod następującymi linkami:

Działania regionalne

Więcej informacji na temat regionalnych działań w zakresie bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/. Centra integracyjne ÖIF w poszczególnych krajach związkowych również udzielają informacji w tym zakresie. 

 

Sygnalizacja ostrzegająca przed koronawirusem

Sygnalizator koronawirusowy jest instrumentem służącym do prezentowania aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem w Austrii i – w zależności od koloru sygnalizatora – umożliwia podjęcie jednolitych działań w celu powstrzymania koronawirusa. Cztery kolory sygnalizacji świetlnej – zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony – odzwierciedlają odpowiedni poziom ryzyka koronawirusa w danym kraju związkowym lub regionie i dają społeczeństwu przegląd środków ostrożności zalecanych przez rząd:

 • Kolor zielony: niskie ryzyko
 • Kolor żółty: średnie ryzyko
 • Kolor pomarańczowy: wysokie ryzyko
 • Kolor czerwony: bardzo wysokie ryzyko

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.corona-ampel.gv.at
 

Aktualne ostrzeżenia dla podróżujących

Informacje o obowiązujących przepisach i ograniczeniach dotyczących wjazdu do Austrii w związku z pandemią koronawirusa, jak również aktualne ostrzeżenia dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem www.bmeia.gv.at

Działania chroniące przed COVID-19

Rząd federalny podejmuje środki ochronne mające na celu opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (wywołującego COVID-19). Obowiązują one obecnie do 18 maja 2021 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.oesterreich.gv.at

Poszczególne kraje związkowe mogą podejmować zróżnicowane regionalnie działania zabezpieczające przed koronawirusem.

Dalsze i bardziej szczegółowe informacje w języku niemieckim można znaleźć na stronie:

Stan informacji: 05.05.2021 r.

 

Informacje dotyczące obowiązku noszenia maseczek

Noszenie maski FFP2 bez zaworu wydechowego jest obowiązkowe w następujących obszarach:

 • We wszystkich otwartych obiektach handlowych. Dotyczy to także targowisk w zamkniętych pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Podczas korzystania z usług wymagających bliskiego kontaktu.
 • Przy wchodzeniu do miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Na wszystkich dozwolonych imprezach, z wyjątkiem spotkań maksymalnie czterech osób z dwóch różnych gospodarstw domowych na świeżym powietrzu.
 • We wszystkich środkach transportu publicznego oraz na związanych z nimi stacjach i poczekalniach.
 • Podczas korzystania z kolejek linowych i zębatych oraz w obszarze dojścia do nich należy nosić maskę FFP2 bez zaworu wydechowego (osoby powyżej 14. roku życia) lub maskę równorzędną albo spełniającą wyższe standardy.
 • Administratorzy i ich pracownicy w obiektach gastronomicznych i detalicznych muszą nosić maskę FFP2 bez zaworu wydechowego podczas kontaktu z klientem, jeśli nie ma innego odpowiedniego środka ochronnego, który oddzielałby przestrzenie pomiędzy osobami.
 • Podczas odbierania jedzenia i napojów z zakładów gastronomicznych.
 • Podczas wizyt w domach dla osób starszych, domach opieki i domach dla osób niepełnosprawnych, w szpitalach i sanatoriach oraz miejscach, w których świadczone są usługi zdrowotne i opiekuńcze.
 • W przypadku wspólnych dojazdów, w taksówkach oraz w pojazdach świadczących podobne usługi przewozowe, w transporcie szkolnym i przedszkolnym oraz transporcie osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Na pogrzebach, demonstracjach i pozostałych dopuszczalnych wydarzeniach (szkolenia, działania integracyjne).
 • W kontaktach ze stronami w organach administracji i sądach administracyjnych.
 • Dla uczniów szkół średnich (ostatnie klasy) na lekcjach stacjonarnych.
 • Noszenie maski FFP2 jest obowiązkowe dla osób od 14. roku życia, od 6. roku życia trzeba nosić ochronę ust i nosa.
 • Z obowiązku stosowania maski FFP2 zwolnione są kobiety w ciąży (zamiast tego ochrona ust i nosa), osoby, od których nie można oczekiwać, że będą nosić maskę ze względów zdrowotnych (wymagane zaświadczenie lekarskie), osoby niesłyszące i z poważnym niedosłuchem podczas komunikowania się z innymi, a także podczas jedzenia i picia.

Obowiązkowe jest noszenie szczelnie przylegającej osłony zakrywającej okolice ust i nosa (np. noszenie przyłbic na twarz nie jest dozwolone) w następujących miejscach:

 • W miejscu pracy, od dwóch lub więcej osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Jeśli pracownicy z określonych grup zawodowych (handel, dostawcy usług wymagających bliskiego kontaktu itp.) mogą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego lub testu PCR na SARS-Covid-19, w miejscu pracy należy nosić ochronę ust i nosa.
 • Nie ma obowiązku noszenia maski przez dzieci w wieku do 5 lat.
 • Nie ma obowiązku noszenia maski przez osoby niesłyszące i z poważnym niedosłuchem podczas jedzenia i picia.
 • Nie ma obowiązku noszenia maski w przypadku osób, od których nie można oczekiwać, że będą nosić maskę ze względów zdrowotnych (wymagane zaświadczenie lekarskie). W takim przypadku należy nosić maskę, która nie przylega ciasno do twarzy, ale która całkowicie zakrywa usta i nos.
 • Pomimo noszenia maseczki należy zachować odległość co najmniej dwóch metrów od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące szczepienia przeciw COVID-19

Informacje na dzień: 09.04.2021
Źródło informacji: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

 

Testowanie na COVID-19 całej populacji

Informacje na dzień: 19.04.2021
Źródło informacji: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

 

Często zadawane pytania. Tutaj znajdziesz wiarygodne odpowiedzi.

Informacje na dzień: 20.04.2021
Źródło informacji: AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności sp. z o.o.)