Infolinia ÖIF: informacja telefoniczna

Pracownicy ÖIF udzielają informacji w na temat przeciwdziałania koronawirusowi od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00–14:00 oraz w piątek w godz. 09:00–13:00 pod numerem telefonu: +43 1/715 10 51 – 263.

Działania zabezpieczające przed koronawirusem w 17 językach

Strona będzie stale aktualizowana i będą dodawane nowe informacje.

Stan informacji na dzień: 01.10 2021 r.

Kliknij tutaj, aby przejść do porad online na temat COVID-19.   

Szczepienie przeciwko COVID-19

Rząd federalny postawił sobie za cel dostarczenie wszechstronnie przetestowanej, bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 wszystkim osobom w Austrii, które pragną się zaszczepić. Wygląda na to, że dostępność szczepionek będzie początkowo ograniczona. W związku z tym konieczne będzie podjęcie decyzji, które grupy osób powinny zostać zaszczepione w pierwszej kolejności, z wykorzystaniem dostępnych szczepionek. Następujące względy będą miały pierwszorzędne znaczenie:

 • zmniejszenie obciążenia chorobowego (ciężkie przebiegi i hospitalizacje) przez COVID 19, w celu uniknięcia zgonów
 • ochrona obszarów wrażliwych, takich jak podopieczni domów opieki i domów seniora
 • ochrona osób szczególnie narażonych na zakażenie się SARS-CoV-2 ze względu na wykonywany zawód (wskazanie zawodowe)
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w populacji
 • utrzymanie systemu i infrastruktury krytycznej (sklepy spożywcze, transport publiczny, szkoły i przedszkola, etc.).

Należy przypuszczać, że początkowo nie będzie wystarczającej ilości szczepionek, aby zaszczepić jednocześnie wszystkie osoby w Austrii. Ponadto poszczególne szczepionki nie będą dopuszczone do stosowania dla wszystkich grup osób.

Kiedy będzie już wiadomo, jaka szczepionka o jakich właściwościach i jakiej skuteczności będzie dostępna, w ilu dawkach i u jakich osób może być zastosowana, w zależności od zaleceń medyczno-specjalistycznych oraz w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną możliwe będzie podjęcie ostatecznej decyzji w zakresie tego, która grupa docelowa zostanie zaszczepiona w jakim czasie.

Informacja dotycząca szczepienia przeciw COVID-19

Ogólnokrajowa akcja „Austria szczepi się” organizowana przez Czerwony Krzyż ma na celu przekazanie obiektywnych informacji na temat szczepienia przeciw COVID-19.
Wszystkie dalsze informacje oraz pytania i odpowiedzi umieszczone są tutaj:

Odpowiedzi na często zadawane pytania umieszczone są w zakładce FAQ.

Działania regionalne

Więcej informacji na temat regionalnych działań w zakresie bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/. Centra integracyjne ÖIF w poszczególnych krajach związkowych również udzielają informacji w tym zakresie.
 

Działania regionalne dla Wiednia

 • Od 1 października 2021 r. testy antygenowe (np. pobrane w aptece lub "testy domowe" do samobadania) nie są już uznawane za zaświadczenie 3G.
 • We wszystkich obszarach, w których wymagane jest przedstawienie zaświadczenia, obowiązuje zasada 2,5 G: zaświadczenie oszczepieniu, zaświadczenie o wyzdrowieniu lub ważny negatywny wynik testu PCR.
 • Od 1 września testy PCR są ważne tylko przez 48 godzin.
 • W przypadku dzieci w wieku poniżej 12 lat nadal obowiązuje zasada 3G; ponadto testy PCR zachowują swoją ważność przez 72 godziny, a testy antygenowe przez 48 godzin.
  Obowiązek przedstawienia zaświadczenia 3G dotyczy dzieci w wieku 6 lat i starszych.
 • We wszystkich obiektach handlowych (np. sklepy odzieżowe, centra handlowe) klienci mają obowiązek noszenia maski FFP2.
 • W instytucjach kultury, takich jak muzea, biblioteki, teatry i kina, klienci muszą przedstawić ważny (aktualnie) certyfikat 2,5G i stosować ochronę na usta i nos w zamkniętych pomieszczeniach. Również tutaj klienci bez zaświadczenia o szczepieniu lub zaświadczenia o ozdrowieniu muszą nosić maskę FFP2.
 • Wstęp do nocnych lokali gastronomicznych (kluby, dyskoteki itp.) jest dozwolony tylko dla klientów z zaświadczeniem o szczepieniu lub ozdrowieniu (wyłącznie zaświadczenie 2G!).
 • W szpitalach i sanatoriach jednego pacjenta może odwiedzić jedna osoba na dzień, z wyjątkiem pacjentów wymagających wsparcia i pacjentów niepełnoletnich, którym przysługują dwie osoby odwiedzające na dzień.
  Limity odwiedzin nie obowiązują, m.in. w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki duszpasterskiej czy wsparcia podczas krytycznych wydarzeń życiowych.

Powyższe regulacje obowiązują do 31 października 2021 r.


Sygnalizacja ostrzegająca przed koronawirusem

Sygnalizator koronawirusowy jest instrumentem służącym do prezentowania aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem w Austrii i – w zależności od koloru sygnalizatora – umożliwia podjęcie jednolitych działań w celu powstrzymania koronawirusa. Cztery kolory sygnalizacji świetlnej – zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony – odzwierciedlają odpowiedni poziom ryzyka koronawirusa w danym kraju związkowym lub regionie i dają społeczeństwu przegląd środków ostrożności zalecanych przez rząd:

 • Zielony: bardzo niskie ryzyko
 • Kolor żółtozielony: niskie ryzyko
 • Kolor żółty: średnie ryzyko
 • Kolor pomarańczowy: wysokie ryzyko
 • Kolor czerwony: bardzo wysokie ryzyko

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.corona-ampel.gv.at
 

Działania chroniące przed COVID-19 od 19 maja 2021 r.

Rząd federalny podjął kolejne decyzje o złagodzeniu obostrzeń, które będą obowiązywać od 15 września 2021 roku, z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa. Na razie z kilkoma wyjątkami będą one obowiązywać do 31 października 2021 r.

Poniższej przedstawiamy ogólne informacje. Szczegóły można znaleźć na stronie:

Informacje dotyczące obowiązku noszenia masek

 • Dzieci od lat 6 muszą nosić osłonę ust i nosa.
 • Wyjątki od obowiązku noszenia osłony ust i nosa:
  • Osoby, od których nie można oczekiwać, że będą nosić osłonę ust i nosa ze względów zdrowotnych (wymagane zaświadczenie lekarskie). Muszą one wówczas w miarę możliwości nosić luźno przylegającą osłonę ust i nosa (osłonę twarzy).
  • Osoby niesłyszące i z poważnym niedosłuchem podczas komunikowania się z innymi.
  • Osoby, które świadczą usługi logopedyczne lub osoby, które z nich korzystają – w czasie świadczenia lub korzystania z tej usługi.
  • Jeśli jest to konieczne ze względów terapeutyczno-pedagogicznych.
  • Jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług wymagających bliskiego kontaktu.
  • Podczas spożywania jedzenia i napojów.
  • Podczas uprawiania sportu.

Testowanie na COVID-19 całej populacji w Austrii

Podobnie jak w innych krajach, w Austrii przeprowadza się szeroko zakrojone testowanie. Odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Jak najwięcej osób powinno być przetestowanych pod kątem COVID-19. Celem jest wykrywanie osób zakażonych, które nie są świadome swojej infekcji, a tym samym powstrzymanie procesu zakażania w dłuższej perspektywie czasowej i przerwanie jego łańcucha.

Podstawą prawną dla przeprowadzania testów w całej populacji jest § 5a ustawy o epidemii. Pozytywne wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone testem PCR, a władze rozpoczną zbieranie danych kontaktowych (jeśli pozwalają na to możliwości danego kraju związkowego).

Rejestracja

Na termin wykonania testu można zarejestrować się na stronie österreich.gv.at. Najwcześniejsza możliwa rejestracja w poszczególnych krajach związkowych zależy od terminów przeprowadzania testów w tych krajach związkowych. W trakcie rejestracji można wybrać spośród dostępnych lokalizacji testowania.

W przypadku osób, które nie mają możliwości rejestracji za pośrednictwem Internetu, może tego dokonać w ich imieniu również inna zaufana osoba. Dlatego też można dokonać kilku rezerwacji terminu za pośrednictwem jednego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. W potwierdzeniach terminów lub w wynikach testów podawany jest identyfikator, który wskazuje, dla jakiej konkretnie osoby jest przeznaczona dana wiadomość. Identyfikator składa się z inicjałów i dwóch ostatnich cyfr roku urodzenia danej osoby. Niektóre kraje związkowe oferują również możliwość rezerwacji telefonicznej.

Procedura testowania

Wynik testu jest zwykle dostępny w ciągu 15 minut. W zależności od punktu testowania, można oczekiwać na wynik na miejscu lub zostanie on jak najszybciej przekazany drogą elektroniczną. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu, otrzymują decyzję o konieczności izolacji i mają prawo do wykonania drugiego testu. Jeżeli ten drugi test zostanie przeprowadzony w ciągu 24 godzin i będzie negatywny, decyzja o izolacji zostanie cofnięta.

Negatywny wynik testu oznacza po prostu, że w momencie przeprowadzania testu uzyskali Państwo negatywny wynik badania pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2. Niezależnie od wyniku testu obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia przeciwdziałania COVID-19 w sprawie środków nadzwyczajnych oraz ogólnych zaleceń higienicznych (zachowanie dystansu, mycie rąk i ograniczenie kontaktów towarzyskich).                    

Dodatkowe informacje
Dalsze szczegóły, jak również informacje na temat procedury, rejestracji i testowania w danym kraju związkowym znajdują się pod następującymi linkami:

Aktualne ostrzeżenia dla podróżujących

Informacje o obowiązujących przepisach i ograniczeniach dotyczących wjazdu do Austrii w związku z pandemią koronawirusa, jak również aktualne ostrzeżenia dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem www.bmeia.gv.at

Najczęściej zadawane pytania dotyczące szczepienia przeciw COVID-19

Informacje na dzień: 07.05.2021
Źródło informacji: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

 

Testowanie na COVID-19 całej populacji

Informacje na dzień: 12.07.2021
Źródło informacji: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

 

Często zadawane pytania. Tutaj znajdziesz wiarygodne odpowiedzi.

Informacje na dzień: 20.04.2021
Źródło informacji: AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności sp. z o.o.)

 

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google