ÖIF-HOTLINE: Telefonische Auskunft

Für Informationen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutsch stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des ÖIF Montag bis Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr sowie Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr unter +43 1/715 10 51 - 263 zur Verfügung! 

Środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem

Sygnalizator koronawirusowy jest instrumentem służącym do prezentowania aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem w Austrii i – w zależności od koloru sygnalizatora – umożliwia podjęcie jednolitych działań w celu powstrzymania koronawirusa. Cztery kolory sygnalizacji świetlnej – zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony – odzwierciedlają odpowiedni poziom ryzyka koronawirusa w danym kraju związkowym lub regionie i dają społeczeństwu przegląd środków ostrożności zalecanych przez rząd:

 • Kolor zielony: niskie ryzyko
 • Kolor żółty: średnie ryzyko
 • Kolor pomarańczowy: wysokie ryzyko
 • Kolor czerwony: bardzo wysokie ryzyko

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.corona-ampel.gv.at


Strona będzie stale aktualizowana i będą dodawane nowe informacje.
 

Stan: piątek, 18 września 2020

Znoszenie obostrzeń w zakresie działań chroniących przed COVID-19

Rząd federalny stopniowo łagodzi środki ochronne mające na celu opanowanie koronawirusa (wywołującego COVID-19). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.oesterreich.gv.at
Dalsze i bardziej szczegółowe informacje w języku niemieckim można znaleźć na stronie:

Informacje na dzień: 23 września 2020 r.

 

Informacje dotyczące obowiązku noszenia maseczek

 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe we wszystkich środkach transportu publicznego. Zgodnie z regulaminem przedsiębiorstwa transportowego Wiener Linien maseczka musi być noszona również na stacjach metra (po przekroczeniu strefy z kasownikiem). Zamiast maseczki do zakrycia ust i nosa można użyć również szalika lub chustki.
 • Założenie maseczki jest obowiązkowe przy wchodzeniu do strefy dla klientów w zamkniętych pomieszczeniach lokalu handlowego i gastronomicznego. Odwiedzając targi, maseczka musi być noszona również na zewnątrz.
 • Administratorzy i ich pracownicy muszą nosić maseczkę w kontakcie z klientami, jeśli nie ma innego odpowiedniego środka ochronnego, który oddzielałby przestrzenie pomiędzy osobami.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach podczas wizyt w domach opieki, szpitalach i uzdrowiskach, a także w miejscach, w których świadczone są usługi zdrowotne i opiekuńcze, gdy nie zastosowano innych odpowiednich środków ochronnych.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe w taksówkach i firmach podobnych do taksówek, w przypadku transportu uczniów i dzieci przedszkolnych oraz transportu osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe w przypadku transakcji między stronami w organach administracji i w sądach administracyjnych.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe na imprezach, jeśli nie przebywa się na przydzielonym miejscu siedzącym.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe podczas odwiedzania wystaw handlowych i publicznych.
 • Brak obowiązku noszenia maseczki w stosunku do dzieci w wieku 0–5 lat oraz osób, które nie mogą nosić maseczki ze względów zdrowotnych.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe w przypadku uczniów i nauczycieli poza pomieszczeniami klasowymi.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe podczas demonstracji, jeśli nie można zachować minimalnej odległości 1 metra.
 • Pomimo noszenia maseczki, należy zachować odległość co najmniej jednego metra od osób, które, przynajmniej tymczasowo, nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Często zadawane pytania. Tutaj znajdziesz wiarygodne odpowiedzi.