Fondul austriac de integrare din Austria (ÖIF) – reţea de informaţii telefonice în limba română.

Pentru informații privind prevenirea răspândirii coronavirus (COVID19), vă rugăm să contactați personalul de la Fondul austriac de integrare din Austria (ÖIF), miercuri între orele 10:00 și 14:00 la numărul +43 1 715 10 51 - 263.

Măsuri de siguranţă împotriva infectării cu virusul CORONA

Pagina este actualizată continuu și se adaugă noi informații.

Ridicarea restricţiilor de circulaţie începând cu data de 1 mai

Restricţiile de circulaţie instituite de Guvernul Federal pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) au fost ridicate la sfârşitul zilei de 30 aprilie şi nu se vor mai aplica începând din data de 1 mai. Totuşi, se vor respecta în continuare, măsurile de protecţie, care vor fi evaluate în permanenţă:

 • În spațiile publice trebuie respectată în continuare distanţa de siguranţă de minimum un metru faţă de persoanele care nu locuiesc la acelaşi domiciliu cel puţin în anumite perioade.
 • Este obligatoriu să se respecte dispoziţiile privind purtarea măştilor de protecţie.

Mai multe informaţii despre măsurile aflate în vigoare şi despre relaxarea treptată a restricţiilor se găsesc mai jos.

Relaxări cu privire la măsurile de protecţie împotriva COVID-19

Are loc o relaxare treptată a măsurilor de protecţie pentru eradicarea virusului Corona (COVID-19), implementată de Guvernul federal.

La adresa www.integrationsfonds.at/coronainfo  se găseşte o privire de ansamblu asupra acestor măsuri.

Informații suplimentare și mai detaliate în limba germană pot fi găsite la:

Data informațiilor: 1 iulie 2020

MUNCA
 • La locul activității profesionale se va respecta o distanță minimă de 1 metru, dacă riscul de infecție nu poate fi minimalizat prin măsuri de protecție adecvate.
 • Dacă din cauza specificităţii activităţii profesionale nu se poate păstra distanţa minimă, riscul de infectare trebuie redus la minimum prin alte măsuri de protecţie adecvate.
 • Obligaţia de purtare a unei măşti de protecţie pentru nas şi gură este admisă numai ca urmare a unei înţelegeri între angajator şi angajat.

Măsuri pentru grupele de risc:

Pentru persoanele cu antecedente medicale se asigură o protecţie specială la locul de muncă:

 • Pacienţii/pacientele care fac parte dintr-o grupă de risc vor primi o scrisoare de la organismul de asigurări sociale, cu care se pot adresa către medicul lor.
 • Pe baza unei liste de verificare, medicul va elabora un certificat medical pentru angajat/angajată, pentru a fi prezentat angajatorului, în vederea garantării securităţii.
 • Pentru angajat/angajată există trei opţiuni:
  • Să îşi găsească pe cont propriu, condiţii sigure la locul de muncă cum ar fi o încăpere proprie sau o situaţie de lucru specifică, în vederea reducerii la minimum a pericolului de infectare.
  • Dacă acest lucru nu este posibil, se va încerca efectuarea activităţii de la domiciliu.
  • Dacă nici acest lucru nu este posibil, angajatul/angajata trebuie disponibilizat/ă; costurile pentru refinanţare fiind suportate de către Guvernul Federal.

Vizitele la medic nu sunt obligatorii, însă persoanele cu antecedente medicale au dreptul la o protecţie specială.

MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

Pentru a asigura un transport sigur în mijloacele de transport în comun, avem nevoie de reguli clare, prin urmare, pentru călători se aplică următoarele:

 • Și în mijloacele de transport în comun, în stații și în zonele de așteptare se va respecta distanța minimă de 1 metru. Dacă nu este posibilă respectarea distanței de cel puțin un metru datorită numărului de pasageri precum și la îmbarcare și debarcare, se poate face abstracție de aceasta în mod excepțional.
 • Purtarea măştii de protecţie pentru nas şi gură este obligatorie pe durata întregii deplasări
SECTORUL EDUCAŢIONAL

Revenirea treptată în şcoli:

 • „Activitate în ture” în şcoli prin împărţirea claselor în două grupe
  • Cca. 11 elevi/eleve per grupă
  • Exemplu pentru activitatea în ture: predarea în şcoală pentru grupa 1: de luni până miercuri, grupa 2: joi şi vineri – turele se inversează în fiecare săptămână
  • „Zilele temelor pentru acasă” în zilele fără predare – acestea pot fi efectuate şi sub supervizare la şcoală (respectiv în sălile de sport)
 • Manual de igienă cu proceduri clare pentru şcoli
 • Pentru anul şcolar rămas, s-a renunţat la următoarele:
  • Lecţii de sport – unitatea de învăţământ poate pune la dispoziţie o ofertă voluntară de efectuare de ore de sport şi mişcare (în completare la orarul existent)
  • Lucrări şcolare (se efectuează probe orale pentru cei care sunt între două note, respectiv pentru îmbunătăţirea notei şi reexaminări)
  • Rămânerea cu un calificativ de insuficient
  • În cazul mai multor calificative de insuficient, decizia va fi luată de comisia clasei, respectiv a şcolii.
 • Examenul de bacalaureat şi examenele de absolvire pentru şcolile profesionale pot avea loc în condiţii stricte.
 • Pot fi organizate petreceri de absolvire a bacalaureatului, de încheiere a anului şcolar.
COMERŢUL ŞI PRESTĂRILE DE SERVICII
 • Accesul în spațiile pentru clienți se va face cu respectarea unei distanțe de cel puțin un metru față de persoanele care nu trăiesc în aceeași gospodărie. Această regulă este valabilă și în piețele în aer liber. La accesul în spațiul pentru clienți din farmaciile publice se va purta suplimentar o mască care să acopere gura și nasul.
 • În cazul în care, prin natura serviciului prestat, nu este posibilă păstrarea distanţei minime de un metru între client şi prestatorul serviciului, riscul de infectare trebuie redus la minimum prin măsuri de protecţie adecvate.
SERVICIILE PUBLICE
 • Din data de 18 mai, va fi din nou posibil accesul publicului în oficiile funcţionarilor publici.
SECTORUL RESTAURANTELOR ŞI UNITĂŢILE DE CAZARE
 • Din data de 15 mai, se pot redeschide restaurantele şi alte localuri care dispun de zone cu scaune.
 • Orele de deschidere permise au fost stabilite începând cu data de 1 iulie ca fiind deocamdată de la ora 5:00 până la ora 01:00.
 • Reglementarea cu privire la orele de închidere nu este valabilă pentru grupuri organizate (de pildă nunți), dacă operatorului restaurantului sau locației i se comunică participanții cu cel puțin trei zile înainte de începerea evenimentului iar accesul în incinta restaurantului sau în locație are loc exclusiv de către participanții la grupul organizat.
 • La intrarea în local, până la găsirea mesei trebuie păstrată o distanţă minimă de 1 metru faţă de alte persoane (care nu fac parte din grupul de vizitatori).
 • La părăsirea mesei trebuie păstrată o distanţă minimă de siguranţă de 1 metru faţă de alte persoane (care nu fac parte din grupul de vizitatori).
 • Se recomandă rezervarea unei mese înainte de deplasarea la local, pentru ca administratorii localului să poată face o planificare.
 • Consumarea preparatelor culinare şi băuturilor nu trebuie să aibă loc în apropierea locului de distribuire a acestora (de exemplu, nu se va consuma nimic la tejghea)
 • Până la noi dispoziţii, localurile de noapte (discoteci, cluburi, baruri fără posibilitate de plasare a clienţilor) vor rămâne închise.
  • Dacă un bar dispune de un număr corespunzător de locuri şi poate respecta regulile necesare de distanţare, se poate redeschide, respectând ora de închidere, la 01:00.
 • Începând cu 29 mai este permis accesul în unităţile de cazare turistică în următoarele condiţii:
  • Între persoanele, care nu locuiesc în aceeaşi casă sau care nu fac parte din acelaşi grup de turişti dintr-o unitate locativă comună, trebuie să se menţină o distanţă de cel puţin 1 metru, în zonele generale pentru acces.
  • În zona rezervată gastronomiei se aplică aceleaşi reguli ca şi pentru alte localuri.
  • Va exista o distanţă de cel puţin 1,5 metri între spaţiile de dormit din locurile de dormit în comun sau se vor utiliza alte măsuri tehnice de protecţie pentru separarea spaţiului.
SLUJBELE RELIGIOASE ŞI LOCAŞURILE DE CULT RELIGIOS
 • Accesul în spaţiile închise ale lăcaşurilor de cult este permis în condiţiile specificate mai jos:
  • Se va păstra o distanţă minimă de 1 metru între persoanele care nu locuiesc la acelaşi domiciliu cel puţin în anumite perioade.
 • La slujbele religioase desfăşurate în aer liber se va păstra o distanţă minimă de 1 metru faţă de persoanele care nu locuiesc în aceeaşi casă.
 • Obligația de menținere a distanței minime nu este valabilă în cazul în care este necesară efectuarea unor acțiuni religioase.
ARTA, CULTURA ŞI EVENIMENTELE
 • Amplasamentele de prezentare şi intermediere de opere de artă şi activităţi culturale s-au redeschis din 18 mai.
  • Printre acestea sunt incluse muzeele, centrele de expoziţie, librăriile, bibliotecile, dar şi arhivele publice.
 • De la data de 29 mai sunt posibile evenimentele cu până la 100 de persoane fără locuri alocate și marcate.
 • De la data de 1 iulie sunt posibile evenimentele cu locuri alocate și marcate în spații închise cu până la 250 de persoane iar în aer liber cu până la 500 de persoane.
 • De la 1 august sunt posibile evenimentele fără locuri alocate și marcate cu până la 200 de persoane. Evenimentele cu locuri alocate și marcate sunt admisibile de la 1 august în spațiile închise cu până la 500 de persoane și în aer liber cu până la 750 de persoane.
 • Cu aprobarea autorității administrative de sector care deține competența locală, sunt posibile de la data de 1 august evenimentele cu locuri alocate și marcate în spațiile închise cu până la 1000 de persoane, iar în aer liber cu până la 1250 de persoane.
 • De la data de 1 septembrie sunt posibile evenimentele cu locuri alocate și marcate în spațiile închise cu până la 5000 de persoane iar în aer liber cu până la 10000 de persoane, dacă există aprobarea autorității administrative de sector care deține competența locală.
 • Dispozițiile privind evenimentele sunt valabile și pentru nunți și înmormântări.
 • Pentru evenimente (publice) se aplică:
  • o distanţă minimă de 1 metru între persoanele care nu locuiesc în aceeaşi casă.
  • Mască de protecţie pentru nas şi gură la acces şi în locurile evenimentelor susţinute în spaţii închise – nu se aplică pentru scaunul alocat, în măsura în care se poate păstra distanţa de 1 metru.
 • În cazul adunărilor prevăzute de Legea privind întrunirile, este necesară purtarea unei măşti de protecţie pentru nas şi gură, dacă distanţa de cel puţin un metru nu poate fi respectată.
 • Târgurile de specialitate şi târgurile publice pot fi frecventate în următoarele condiţii:
  • Se va păstra o distanţă minimă de 1 metru între persoanele care nu locuiesc în aceeaşi casă
  • Se va purta o mască de protecţie pentru nas şi gură, dacă distanţa de un metru nu poate fi respectată
  • Pentru prelegerile și seminariile din cadrul unor târguri de profil sau a unor târguri destinate publicului larg sunt valabile limitele maxime de persoane prevăzute pentru evenimente
SPORTUL ŞI TIMPUL LIBER
 • Grădinile zoologice şi parcurile cu animale vor putea fi vizitate din nou din data de 15 mai.
 • Accesul în spațiile destinate practicării sporturilor este admisibil în următoarele condiții:
  • Față de persoanele care nu trăiesc într-o gospodărie comună, se va respecta – în afara practicării sportului - o distanță minimă de un metru
  • În cazul practicării unor sporturi cu contact corporal în cadrul unor cluburi sau în incinte sportive fără acces public, clubul sau operatorul incintei sportive fără acces public va elabora și implementa un concept de prevenție pentru COVID-19
 • Se poate beneficia de ofertele educative și sociale extrașcolare pentru tineri precum și de taberele de vacanță asistate, în cazul acestora fiind valabile limitele maxime de persoane prevăzute pentru evenimente.
 • Accesul la piscine, iazuri pentru scăldat şi saună este permis începând cu 29 mai, în condiţiile specificate mai jos.
  • Se va păstra o distanţă minimă de 1 metru între persoanele care nu locuiesc în aceeaşi casă.
  • Sub apă nu se aplică obligaţia de păstrare a distanţei.
 • Accesul în centrele de agrement este posibil începând cu 29 mai, în condiţiile specificate mai jos:
  • o distanţă minimă de 1 metru între persoanele care nu locuiesc în aceeaşi casă.
 • Accesul în localurile de practicare a prostituției este posibil de la 1 iulie.

Informaţii privind purtarea măștilor de protecție

 • Purtarea unei măști este obligatorie, în toate mijloacele de transport în comun.
 • Este obligatorie purtarea unei măşti în taxi şi în facilităţi de transport similare, în mijloacele de transport pentru şcolari şi copii de grădiniţă, precum şi la transportul persoanelor cu nevoi speciale.
 • La evenimente este obligatorie purtarea unei măşti, excepţie face şederea pe scaunul alocat.
 • În loc de mască, un fular sau o eșarfă pot fi utilizate ca protecție pentru gură și nas.
 • La locul de muncă, angajatorii și angajații, trebuie să decidă împreună dacă poartă o mască de protecţie.
 • Purtarea măştii nu este obligatorie pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 5 ani şi pentru persoanele care nu pot purta masca din motive rezonabile ce ţin de sănătate.
 • Chiar dacă se poartă o mască de protecție, trebuie respectată distanța de cel puțin un metru față de persoanele care nu locuiesc împreună.

Întrebări frecvente. Aici veți găsi răspunsurile corecte.

Cum se tratează virusul?

În prezent nu există niciun vaccin. Tratamentul este simptomatic, adică vizează ameliorarea simptomelor bolii, de exemplu prin administrarea de medicamente antifebrile.

Cum se manifestă boala?

În cele mai multe cazuri, persoanele infectate cu noul coronavirus sunt asimptomatice sau prezintă o evoluție ușoară. Semnele comune ale infecției cu COVID-19 includ febră, tuse și dificultăţi respiratorii. În cazuri mai grave, infecția poate provoca pneumonie, sindrom respirator acut sever, insuficiență renală și chiar moarte. Există, de asemenea, forme ușoare (cu simptome asemănătoare răcelii) și pacienți asimptomatici.

În prezent, se presupune că evoluția bolii provocate de noul coronavirus este mai ușoară decât la SARS și MERS

Video "Cum se manifestă boala?" (AGES)

Cât de periculos este coronavirusul?

Încă nu este clar cât de periculos este agentul patogen. În acest moment, noul coronavirus pare a fi mult mai puțin periculos decât MERS (până la 30% mortalitate) și SARS (aproximativ 10% mortalitate).

În prezent, se estimează că noul coronavirus (SARS-CoV-2) are o rată a mortalității de până la 3%. La fel ca în cazul gripei sezoniere, cauzate de virusul gripal (cu o rată a mortalității de sub 1%), bătrânii și persoanele imunodeficiente sunt cele mai afectate.

Video "Cât de periculos este noul coronavirus?" (AGES)

Cum putem proteja grupurile vulnerabile din Austria, cum ar fi vârstnicii sau persoanele cu un sistem imunitar slăbit?

La fel ca în timpul sezonului gripal, trebuie respectate măsurile obișnuite de igienă. Cele mai importante și mai eficiente măsuri pentru protecția personală, dar și pentru protejarea celor din jur împotriva infectării cu agenți patogeni declanșatori de infecții respiratorii, sunt buna igienă a mâinilor, eticheta corectă de tuse și păstrarea unei distanțe minime (aproximativ 1 - 2 metri) față de persoanele suspectate de infecție.

Ce înseamnă fracțiunea de normă în perioada pandemiei?
 • O formă nouă și mai ușoară de muncă, ce presupune reducerea normei obișnuite
 • Măsură provizorie, prevăzută timp de șase luni

 

Mai multe detalii cu privire la programul "Fracțiune de normă pe timp de pandemie" pot fi găsite în publicaţia actuală a Ministerulul Federal al Muncii, Familiei și Tineretului (BMAFJ).