QADKA TOOSKA EE ÖIF: Adeegga macluumaadka taleefonka

Macluumaadka ku saabsan xaddidaada faafitaanka fayraska korona ee Jarmalka, shaqaalaha ÖIF ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista saacada
10: 00 am - 2: 00 pm, iyo Jimcaha 9: 00 am - 1: 00 pm tel . +43 1/715 10 51 - 263.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

Taariikhda Macluumaadka: 11.01.2022

Macluumaadka ku saabsan tallaalka coronavirus

Dhammaan dadka ku nool Austria ayaa ku heli kara tallaal bilaash ah Austria si looga ilaaliyo coronavirus. Isku diiwaangelinta tallaalka coronavirus waa in laga sameeyo bogga intarnetka maamul gobaleedyada ee www.oesterreich-impft.at/jetzt-impfen.

Iyada oo qayb ka ah wada-tashiga onleenka ah “Wada-sheekaysiga Coronavirus: xannibaadyada iyo tallaalada”, ÖIF waxay bixisaa macluumaadka ku saabsan shuruudaha hadda jira iyo sidoo kale tallaalka si looga hortago coronavirus. Dadka aan aqoonta badan u lahayn luuqadda Jarmalka, waa loo turjumi doonaa kulamada wada-tashiga. Ka qaybgalka waa bilaash mana u baahna isdiiwaangelin. Dhammaan taariikhaha waxaa laga heli karaa www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

Shaqaalaha ÖIF ayaa lagu heli karaa wicitaanka taleefonka laga bilaabo Isniin ilaa iyo Jimce saacadaha 10:00 – 14:00 iyo sidoo kale Jimcaha laga bilaabo 09:00 – 13:00 lambarka +43 1/715 10 51 – 263 si ay uga jawaabaan dhammaan su’aalahaaga la xiriira coronavirus!

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan coronavirus iyo tallaalka coronavirus ayaa laga heli karaa bogga intarnetka ee Wasaaradda Arrimaha Bulshada ee barta Informationen zur Corona-Schutzimpfung in Österreich (sozialministerium.at) (macluumaadka tallaalka ku saabsan ee Austria, Luuqadda Jarmalka) iyo sidoo kale Coronavirus (sozialministerium.at).

Riix halkaan si aad u hesho talo onleen ah oo ku saabsan dhammaan qeybaha COVID-19.

Tallaabooyinka kahortagga COVID-19

Tallaabooyinka goboleedka

Tallaabooyinka Gobolka ee WIEN

 • Baaritaanka- PCR: 48 Saacadood inuu shaqaynayo
 • Baaritaanka Antigen-ka ma aha caddayn, marka laga reebo Xeerka-3G ee goobta shaqada
 • Xeerka 3G ee loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 6 iyo 3 bilood kadib sanadguuradooda dhalasho ee 12aad: Baaritaanka PCR wuxuu shaqeynayaa 72 saacadood, baaritaanka antigen-ka wuxuu shaqeynayaa 48 saacadood
  • Kaarka baaritaanka cudurka korona fayras ("Ninja Pass") ee dugsiyada wuxuu shaqeeynaa usbuuca ee dhammaan baaritaanada la fuliyey maalmaha waxbarashda baaritaanadaas oo lagu qorey kaarka, sidoo kale wuxuu Cadeyn ahaan u shaqeeynayaa Jimcaha, Sabtida iyo Axadda ee toddobaadkaas.
 • Xeerka 2.5G ee loogu talagalay carruurta da'da dugsiga ah 3 bilood kadib sanadguuradooda dhalasho ee 12aad: Baaritaanka PCR wuxuu shaqeynayaa 48 saacadood
 • Kulamada banaanka oo ay ka kooban yihiin in kabadan 25 Qof, waxaa la oggolyahay oo keliya haddii la haysto Caddaynta-2G iyo Baaritaanka-PCR oo negatif ah („2G-Plus“).

Tallaabooyinka ilaalinta ayaa si ku meel gaar ah lagu sii dabaqi doonaa ilaa 20. Janaayo 2022. Halkaan waxaad ka heli kartaa dulmar; iyo macluumaad dheeraad ah www.oesterreich.gv.at, Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen (sozialministerium.at).

Fiiro gaar ah: Xeerarka gaarka ah ee Gobolada Federaalka →Karte Corona-Ampel | Corona Ampel
Fiiro gaar ah: Xeerarka gaarka ah ee Wien →„Tallaabooyinka Gobolka Wien“

 

COVID-19-Taalaabooyinka difaaca

Macluumaadka ku saabsan shruudaha maaskada

 • Carruurta da'doodu ka yar tahay 6 jir khasab ma aha inay xirtaan maaskaro
 • Waxaa ka reeban waajibaadka Maaskada- FFP2:
  • Sababaha gaarka ah ee caafimaadka la xiriira ama naafanimada (markaa xirashada daboolka afka-iyo-sanka ah ama qalab kale oo sida ugu habboon ula eg qofka waa in la xirtaa; haddii aan arrintaas si macquul ah qofka looga filan karin, waa in la isticmaalaa gaashaanka wejiga)
  • Sababaha la xiriira -daaweynta iyo waxbarashada
  • Marka la bixinayo adeegyada jidhka u dhow (Haddii loo baahdo maasko la‘aan)
  • Marka la bixinayo ama la isticmaalayo adeegyada caafimaadka ee daaweynta hadalka
  • Inta wax la cunayo  ama la cabayo
  • Inta isboortiga la samaynayo
  • Dadka uurka leh (Difaaca-Afka-Sanka waa in la xidhaa)
  • Dadka dhagoolada ah ama sidoo kale maqalka naafada ka ah marka ay la hadlayaan dadka kale
 • Carruurta da'doodu tahay ilaa 12 jir waxaa laga dhaafay:

 • Xayiraadaha dhaqdhaqaaqa
 • Soo bandhigida:
  • Caddeynta 2G
  • Caddaynta 2G-plus iyo baaritaanka PCR-ka (“2G Plus”)
  • Caddaynta tallaalka xoojiyaha iyo baaritaanka PCR-ka (“Booster Plus”)
 • à Ka-dhaafitaannada sidoo kale waxay khuseeyaan carruurta  kujira da'da dugsiyeedka ee ka weyn da'da 12 ee wata shahaadada baarista COVID.

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google