QADKA TOOSKA EE ÖIF: Adeegga macluumaadka taleefonka

Macluumaadka ku saabsan xaddidaada faafitaanka fayraska korona ee Jarmalka, shaqaalaha ÖIF ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista saacada
10: 00 am - 2: 00 pm, iyo Jimcaha 9: 00 am - 1: 00 pm tel . +43 1/715 10 51 - 263.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

La cusbooneysiiyay: 14.1.2021

Tallaalka-COVID-19

Dowladda Federaalka waxay higsanaysaa, inay siiso dhammaan Dadka ku nool Austria, kuwaas oo doonaya in la tallaalo, Tallaal dhamaystiran oo la ansaxiyay, ammaan ah, oo wax ku ool ah oo ka dhanka ah COVID-19. Waxay u muuqataa in helitaanka Tallaalada uu marka hore xadidnaan doono. Waxay markaa noqon doontaa lagama maarmaan, in la go’aamiyo Dadka marka hore lagu tallaalayo Tallaalada la heli karo. Tixgelinnadaan soo socda ayaa ku jira xagga hore:

 • Culayska cudurka (kiisaska daran iyo Isbitaalada) ee hoos u dhigga COVID 19, si looga fogaado dhimashada

• Badbaadinta aagagga nugul, sida Dadka deggan guryaha Dadka waayeelka ah- iyo guryaha daryeelka

• Badbaadinta Dadka leh khatarta infekshinka- SARS-CoV-2, gaar ahaan sababaha la xiriira (tilmaanta shaqada)

• Joojinta faafitaanka ee cudurka SARS-CoV-2 ee Dadweynaha

• Daryeelka nidaamka iyo kaabayaasha muhiimka ah (Ganacsiga cuntada, gaadiidka Dadweynha, Iskuulada iyo Xannaanooyinka iwm.)

Waxay u badan tahay, marka hore in aan la heli karin Tallaalo ku filan, oo lagu tallaali karo dhammaan Dadka ku nool Austria isla wakhtigaas. Waxaa intaas dheer, Tallaalada shakhsiga ah looma oggolaan doono dhammaan koox walba oo Dadka ah.

Marka la ogaado nooca Tallaalka ee heli karo, sifooyinkiisa iyo wax tarkiisa, inta gasacadood ee la heli karo iyo Dadka loo adeegsan karo, taasoo ku xidhan talooyinka caafimaadka-xirfadlaha ee la xiriira xaaladda cudurka faafa, waxaa markaas suurta gal ah, in ugu dambaynta la go’aamin karo kooxda bartilmaameedka ah ee la tallaalayo wakhtigaas.

Macluumaad ku saabsan tallaalka COVID-19

Ambaqaadka dalka oo dhan ee “Österreich impft” (tallaal qaadashada Ostariya) ee Laanqeyrta Cas ayaa isku dejiyay hadafka ah bixinta macluumaad ujeeddeysan oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka dheeraadka ah iyo sidoo kale su'aalaha iyo jawaabaha halkan:

Waxaad jawaabaha su'aalaha aalaaba la isweydiiyo ka heli doontaa qeybta hoose FAQs.

Baaritaanka COVID-19 ee dadweynaha oo dhan ee Awsteriya

Sida gobolada kale, baaritaanka weyn wuxuu sidoo kale ka dhacayaa Awsteriya. Baaritaanada waxaa lagu sameeyaa si iqtiyaar ku saleysan. Sida badan ee suurtogalka ah waa in laga baaraa COVID-19. Hadafka waa aqoonsashada shaqsiyaadka qaba cudurka ee aan ogeyn heerkooda iyadoo sidaas loo sameynayo si markaas si waarto loogu xakameeyo dhacdada caabuqa oo loo joojiyo faafida caabuqa.

Aasaaska sharciga ee baaritaanka dadka oo dhan waa Qeybta. 5a ee Xeerka Cudurka safmarka Awsteriya. Natiijooyinka la helay waa in dib loogu baaraa baaritaanka PCR iyo maamulada waxay bilabaayaan isku darada sharaxaadaha xiriirka (sida ay quseyso awooda ku fillan ee gobolka faderaalka).

Balan Qabsashada
Waxaad balan ka qabsan kartaa baaritaanka ah dhinaca websaydka österreich.gv.at. Xogta ugu horeyso ee balamaha loogu sameyn karo shaqsiyaadka ka tirsan gobolada faderaalka waxay ku xirantahay muddooyinka baaritaanka ee gobolada faderaalka. Goobta baaritaanka waa la dooran karaa markii la sameynayo balan.

Haddii qofna aysan u suurtogaleyn inuu balan ku sameysto onleenka, waxaa u sameyn karo balantooda qof ay aaminsanyihiin. Sababtaan darteed, dhoor diyaarino ayaa lagu sameyn karaa hal lambarka taleefan ah keliya ama ciwaanka i-meelka. Xaqiijimaha balanta iyo natiijooyinka baaritaanka waxaa lala soo celinayaa koodhka tilmaamayo qofka loogu tallogalay. Koodhka wuxuu ka koobanyahay xarfaha qofka iyo labada lambar ugu dambeyso ee sannadka dhalashadooda. Qaar ka mid ah gobolada faderaalka waxay sidoo kale bixiyaan suurtogalka lagu sameynayo diyaarsiga taleefon ahaan.

Nidaamka baaritaanka
Natiijada baaritaanka waxaa caadi ahaan lagu helayaa 15 daqiiqo gudahood. Waxay ku xirantahay xaalada baaritaanka, waxaa kuu suurtogeli karto inaad sugtid natiijada. Haddii aysan aheyn, waxaa lagu soo dirayaa si elektoroonik ahaan sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah. Dadka helo natiijada baaritaanka ee togan (llaga helay cudurka) waxaa loo dirayaa ogeysiin ah inay is-gooniyeelaan oo waxaa u suurtogaleyso inay diyaarsadaan baaritaan labaad. Haddii baaritaan labaad lagu qabto 24 saac gudahood oo natiijada noqoto mid taban (laga waayo cudurka), ogeysiinta ah inay is-gooniyeelaan waa lagala noqonayaa.

Natiijada baaritaanka taban (laga waayo) kaliya waxaa laga wadaa in laga waayo SARS-CoV-2 waqtiga baaritaanka. Xadeynada ku saleysan sharciyada xaalada degdega COVID-19 iyo tallooyinka nadaafada guud (ka fogaanshaha bulshada, gacmo dhaqashada iyo xadeynta u dhawaanshaha bulshada) joogteynta codsashada iyada oo aan laga eegin natiijooyinka baaritaanka.                

Warbixin dheeraad ah

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah oo nidaamka, sida loo sameeyo balan, iyo baaritaanka gobolkaaga faderaalka ee ciwaanada xiggo:

Nalka taraafikada fayraska korona waa aalad muujineyso xaalada fayraska korona ee hadeer ee Austria iyo, waxay ku xirantahay midibka nalka taraafikada gaarka ah, oo suurtogeliyo tallaabooyin is wafaaqsan oo la qaadayo si loo xakameeyo faafida fayraska korona. Midabada afarta nal ee taraafikada – cagaarka, jaalaha, oranjiga iyo gaduudka – wuxuu muujiyaa halista fayraska korona ee hadeer ee aaga gobolka ama goobtasiiyo dadka dulmarka tallaabooyinka taxadarada oo ay ku taliyeen dowlada:

 • Cagaar: halis hooseyso
 • Jaalaha: halis dhaxaad
 • Oranjiga: halis sareyso
 • Gaduudan: halis aad u sareyso

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan: www.corona-ampel.gv.at
La cusbooneysiiyay: 21 Sebteembar 2020​​

Digniinta safarka ee hadda jira

Macluumaadka ku saabsan Xeerarka soo gelitaanka ee hadda jira- iyo xayiraadaha ee Austria, sababo la xiriira cudurrada faafa iyo sidoo kale digniinta safarada ee hadda jira waxaa laga heli karaa bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ah www.bmeia.gv.at.

Tallaabooyinka Kahortagga COVID-19

Dawladda Federaalka waxay qaadeysaa tallaabooyin kahortag oo loogu talagalay in lagu xakameeyo cudurka korona fayraska (COVID-19). Kuwaani waxay si kumeelgaar ah loo dabaqi karaa ilaa 24-ta Janaayo 2021. Dukumentigani wuxuu ku siinayaa aragti guud; waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan barta www.oesterreich.gv.at.

Gobollada gaarka ah waxay degsan karaan tallaabooyinkooda badbaadada fayraska korona ee goboleedka.

Xog dheeraada oo faahfaahsan oo afka jarmalka ku qoran waxaad ka helaysaa halkan:

Warbixinta markay ahayd: 14.1.2021

 

Macluumaad ku saabsan waajibaadka xirashada maaskarada

Ku xirashada qalab difaac oo jirka ku dhagan agagaarka sanka iyo afka (tusaale ahaan xirashada boorka wajiga lama oggola) waa ka waajib aaggaga soo socda:

 • Markaad galaysid aagaga dadweynaha ee ku yaala gudaha goobaha dadan.
 • Dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha iyo boosteejooyinka la xiriira iyo aagagga sugitaanka.
  • Maaskarada FFP2 (ee loogu talagalay dadka 14 sanno jira ama ka weyn) ama maaskaro u dhiganta ama ka heer sarreeysa waa in la xirtaa xilliga gaadiid-raaca iyo aagga laga soo galo gaadiidka fiilooyinka ku shaqeeya iyo tareenada dalcadaha kora.
 • Marka laga soo qaadanayo cuntada iyo cabbitaanka goobaha cuntada.
 • Hawlwadeenada soodhaweynta iyo xarumaha tafaariiqda iyo shaqaalahooda waa inay xirtaan maaskaro markay u dhow yihiin macaamiisha, ilaa nooc kale oo kahortag ah oo haboon loo heli karo kala-fogaanshaha jireed ee shakhsiyaadka ay khuseyso.
 • Loogu talagalay kullannada xirfadeed.
 • Marka la booqanayo guryaha waayeelka- iyo guryaha daryeelka iyo guryaha naafada, Isbitaalada iyo goobaha caafimaadka iyo sidoo kale meelaha lagu bixiyo adeegyada daryeelka caafimaadka iyo kaalinta caafimaadka.
 • Gudaha tagaasida iyo gaadiidka sida tagsiga oo kale ah, marka loo wadayo ardayda dugsiga iyo carruurta ku jirta dugsi-horaadka, iyo waliba marka gaadiid ay raacayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
 • Markaad u tagayso maamulka iyo maxkamadaha maamulka shaqsiyan.
 • Aaska, banaanbaxyada iyo munaasabadaha ku qoran xeerka (koorsooyinka tababar iyo horumar, tallaabooyinka is-dhexgalka).
 • Halkii laga xiran lahaa maaskaro, safaleeti ama maro ku dhagan jirka ayaa sidoo kale la isticmaali karaa si loogu daboosho sanka iyo afka si kahortag loo sameeyo.
 • Ma jiraan wax shuruud ah oo looga baahyahay Carruurta da’doodu tahay 0-5 Jir, iyo Dadka aan laga filan karin inay xidhaan maaskada, sababo caafimaad awgood (caddaynta shahaadada caafimaadka ayaa loo baahn yahay), inta lagu gudajiro cunida iyo cabitaanka sidoo kale dhagoolayaasha iyo kuwa dhagaha culus, inta ay la hadlayaan Dadka kale.
 • Ardayda da’doodu tahay 10. Jir iyo wixii ka weyn iyo macalimiintu waa waajib inay xirtaan maaskada inta lagu jiro casharada.
 • Waxaa wehliyo in la xirto maaskaro, masaafada badqab ee dhan 1 mitir waa inay isku jirsadaan dadka aan ku wada nooleyn hal guri.

Su'aalaha ku saabsan tallaalka COVID-19

Macluumaadka markay ahayd: 14-ka Janaayo 2021

SU’AALAHA INTA BADAN LA IS WEYDIIYO Baaritaanka COVID-19 ee bulshada oo dhan

Su,aalaha inta badan la iswaydiiyo. Halkan baad ka helaysaan jawaabaha saxda ah.