QADKA TOOSKA EE ÖIF: Adeegga macluumaadka taleefonka

Macluumaadka ku saabsan xaddidaada faafitaanka fayraska korona ee Jarmalka, shaqaalaha ÖIF ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista saacada
10: 00 am - 2: 00 pm, iyo Jimcaha 9: 00 am - 1: 00 pm tel . +43 1/715 10 51 - 263.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

La cusbooneysiiyay: 16. Nofeembar 2020

Nalka taraafikada fayraska korona waa aalad muujineyso xaalada fayraska korona ee hadeer ee Austria iyo, waxay ku xirantahay midibka nalka taraafikada gaarka ah, oo suurtogeliyo tallaabooyin is wafaaqsan oo la qaadayo si loo xakameeyo faafida fayraska korona. Midabada afarta nal ee taraafikada – cagaarka, jaalaha, oranjiga iyo gaduudka – wuxuu muujiyaa halista fayraska korona ee hadeer ee aaga gobolka ama goobtasiiyo dadka dulmarka tallaabooyinka taxadarada oo ay ku taliyeen dowlada:

 • Cagaar: halis hooseyso
 • Jaalaha: halis dhaxaad
 • Oranjiga: halis sareyso
 • Gaduudan: halis aad u sareyso

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan: www.corona-ampel.gv.at
La cusbooneysiiyay: 21 Sebteembar 2020​​

Digniinta safarka ee hadda jira

Macluumaadka ku saabsan Xeerarka soo gelitaanka ee hadda jira- iyo xayiraadaha ee Austria, sababo la xiriira cudurrada faafa iyo sidoo kale digniinta safarada ee hadda jira waxaa laga heli karaa bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ah www.bmeia.gv.at.

Tallaabooyinka Kahortagga COVID-19

Dawladda Federaalka waxay qaadeysaa tallaabooyin kahortag oo loogu talagalay in lagu xakameeyo cudurka korona fayraska (COVID-19). Kuwaani waxay si kumeelgaar ah loo dabaqi karaa ilaa 6-da Diseembar 2020. Dukumentigani wuxuu ku siinayaa aragti guud; waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan barta www.oesterreich.gv.at.

Gobollada gaarka ah waxay degsan karaan tallaabooyinkooda badbaadada fayraska korona ee goboleedka.

Xog dheeraada oo faahfaahsan oo afka jarmalka ku qoran waxaad ka helaysaa halkan:

Xaaladda Macluumaadka: 16.11.2020

Macluumaad ku saabsan waajibaadka xirashada maaskarada

Ku xirashada qalab difaac oo jirka ku dhagan agagaarka sanka iyo afka (tusaale ahaan xirashada boorka wajiga lama oggola) waa ka waajib aaggaga soo socda:

 • Markaad galaysid aagaga dadweynaha ee ku yaala gudaha goobaha dadan.
 • Dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha iyo boosteejooyinka la xiriira iyo aagagga sugitaanka.
 • Marka laga soo qaadanayo cuntada iyo cabbitaanka goobaha cuntada.
 • Hawlwadeenada soodhaweynta iyo xarumaha tafaariiqda iyo shaqaalahooda waa inay xirtaan maaskaro markay u dhow yihiin macaamiisha, ilaa nooc kale oo kahortag ah oo haboon loo heli karo kala-fogaanshaha jireed ee shakhsiyaadka ay khuseyso.
 • Loogu talagalay kullannada xirfadeed.
 • Marka la booqanayo hoyga daryeelka, isbitaalada iyo goobaha dabaasha caafimaad iyo sidoo kale goobaha bixiyo adeegyada daryeelka caafimaadka.
 • Gudaha tagaasida iyo gaadiidka sida tagsiga oo kale ah, marka loo wadayo ardayda dugsiga iyo carruurta ku jirta dugsi-horaadka, iyo waliba marka gaadiid ay raacayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
 • Markaad u tagayso maamulka iyo maxkamadaha maamulka shaqsiyan.
 • Aaska, banaanbaxyada iyo munaasabadaha ku qoran xeerka (koorsooyinka tababar iyo horumar, tallaabooyinka is-dhexgalka).
 • Halkii laga xiran lahaa maaskaro, safaleeti ama maro ku dhagan jirka ayaa sidoo kale la isticmaali karaa si loogu daboosho sanka iyo afka si kahortag loo sameeyo.
 • Carruurta da'doodu tahay 0-5 sanno iyo dadka aan sida macquulka ah la filaneyn inay u xirtaan maaskaro sababo caafimaad awgood loogama baahna inay xirtaan maaskaro (shahaado caafimaad ayaa loo baahan yahay caddeyn ahaan).
 • Xirashada maaskaro waa ku waajib ardayda dugsiga iyo macallimiinta meelaha ka baxsan fasallada.
 • Waxaa wehliyo in la xirto maaskaro, masaafada badqab ee dhan 1 mitir waa inay isku jirsadaan dadka aan ku wada nooleyn hal guri.

Su,aalaha inta badan la iswaydiiyo. Halkan baad ka helaysaan jawaabaha saxda ah.