QADKA TOOSKA EE ÖIF: Adeegga macluumaadka taleefonka

Macluumaadka ku saabsan xaddidaada faafitaanka fayraska korona ee Jarmalka, shaqaalaha ÖIF ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista saacada
10: 00 am - 2: 00 pm, iyo Jimcaha 9: 00 am - 1: 00 pm tel . +43 1/715 10 51 - 263.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

Taariikhda: 15/09/2021

Riix halkaan si aad u hesho talo onleen ah oo ku saabsan dhammaan qeybaha COVID-19.

Tallaalka-COVID-19

Dowladda Federaalka waxay higsanaysaa, inay siiso dhammaan Dadka ku nool Austria, kuwaas oo doonaya in la tallaalo, Tallaal dhamaystiran oo la ansaxiyay, ammaan ah, oo wax ku ool ah oo ka dhanka ah COVID-19. Waxay u muuqataa in helitaanka Tallaalada uu marka hore xadidnaan doono. Waxay markaa noqon doontaa lagama maarmaan, in la go’aamiyo Dadka marka hore lagu tallaalayo Tallaalada la heli karo. Tixgelinnadaan soo socda ayaa ku jira xagga hore:

 • Culayska cudurka (kiisaska daran iyo Isbitaalada) ee hoos u dhigga COVID 19, si looga fogaado dhimashada

• Badbaadinta aagagga nugul, sida Dadka deggan guryaha Dadka waayeelka ah- iyo guryaha daryeelka

• Badbaadinta Dadka leh khatarta infekshinka- SARS-CoV-2, gaar ahaan sababaha la xiriira (tilmaanta shaqada)

• Joojinta faafitaanka ee cudurka SARS-CoV-2 ee Dadweynaha

• Daryeelka nidaamka iyo kaabayaasha muhiimka ah (Ganacsiga cuntada, gaadiidka Dadweynha, Iskuulada iyo Xannaanooyinka iwm.)

Waxay u badan tahay, marka hore in aan la heli karin Tallaalo ku filan, oo lagu tallaali karo dhammaan Dadka ku nool Austria isla wakhtigaas. Waxaa intaas dheer, Tallaalada shakhsiga ah looma oggolaan doono dhammaan koox walba oo Dadka ah.

Marka la ogaado nooca Tallaalka ee heli karo, sifooyinkiisa iyo wax tarkiisa, inta gasacadood ee la heli karo iyo Dadka loo adeegsan karo, taasoo ku xidhan talooyinka caafimaadka-xirfadlaha ee la xiriira xaaladda cudurka faafa, waxaa markaas suurta gal ah, in ugu dambaynta la go’aamin karo kooxda bartilmaameedka ah ee la tallaalayo wakhtigaas.

Macluumaad ku saabsan tallaalka COVID-19

Ambaqaadka dalka oo dhan ee “Österreich impft” (tallaal qaadashada Ostariya) ee Laanqeyrta Cas ayaa isku dejiyay hadafka ah bixinta macluumaad ujeeddeysan oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka dheeraadka ah iyo sidoo kale su'aalaha iyo jawaabaha halkan:

Waxaad jawaabaha su'aalaha aalaaba la isweydiiyo ka heli doontaa qeybta hoose FAQs.

Tallaabooyinka goboleedka

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah ee ku saabsan tallaabooyinka badqabka goboleedka ee www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/, ama la xiriir Xarunta Dhaxgalka ÖIF ee gobolkaaga oo wixii warbixin dheeraad ah ee midaan la xiriirto.

Tallaabooyinka gobolka ee ku aadan Vienna

 • Laga bilaabo 1. Sebteembar 2021 Baaritaanada- PCR waxay shaqaynayaan oo keliya 48 saacadood iyo Baaritaanada Antigen keliya 24 saacadood. Caruurta ka yar 12 sano waxay Baaritaanada- PCR wali shaqaynayaan 72 saacadood iyo Baaritaanada Antigen 48 saacadood.
 • Macaamiisha waa inay sii wadaan xirashada ilaalada afka iyo sanka ah marka ay joogaan dhammaan goobaha ganacsiga (sida dukaamada dharka). Macaamiisha aan muujin karin caddaynta tallaalka ama shahaadada ka soo kabashada cudurka waa inay xirtaan maaskaro FFP2 ah.
 • Macaamiishu waa inay soo bandhigaan caddaynta baaritaanka taban ee cudurka, qaadashada tallaalka ama ka soo kabashada cudurka marka ay joogaan goobaha dhaqanka, tusaale ahaan, matxafyada, maktabadaha, tiyaatarada iyo shineemooyinka, waana inay xirtaan afka iyo sanka marka ay ku jiraan meelaha xiran. Halkan sidoo kale, macaamiisha aan muujin karin caddaynta qaadashada tallaalka ama shahaadada ka soo kabashada cudurka waa inay xirtaan maaskaro FFP2 ah.
 • Baaritaanada- Antigen ee sis-tijaabinta haqsiyeed („Baaritaanada qolka fadhiga“) looma qiimaynayo Caddaynta- 3G. Tani waxay sidoo kale khusaysaa baaritaanada soo gelitaanka goobta.
 • Shuruudda ah in la soo bandhigo caddeynta baaritaanka taban, qaadashada tallaalka ama ka soo kabashada cudurka waxay khuseysaa carruurta da'doodu tahay 6 sano.
 • Hal booqde ayaa loo oggol yahay bukaankiiba halkii maalin ee isbitaalada iyo goobaha caafimaadka, marka laga reebo bukaanada iyo bukaanka da 'yarta ah ee u baahan caawimaad, kuwaasoo loo ogol yahay laba qof oo soo booqda maalintiiba. Ma jiraan wax xadidaad ah oo saaran tirada soo booqdayaasha marka ay jiraan xaaladaha ku lug leh daaweynta iyo daryeelka goobaha nasashada, daryeelka fog ama taageerada dhacdooyinka nolosha ee halista ah.

Xeerarka la soo magacaabay waxay shaqaynayaan ilaa iyo 30. Sebtembar 2021.


Samaafaraha korona fayraska

Nalka taraafikada fayraska korona waa aalad muujineyso xaalada fayraska korona ee hadeer ee Austria iyo, waxay ku xirantahay midibka nalka taraafikada gaarka ah, oo suurtogeliyo tallaabooyin is wafaaqsan oo la qaadayo si loo xakameeyo faafida fayraska korona. Midabada afarta nal ee taraafikada – cagaarka, jaalaha, oranjiga iyo gaduudka – wuxuu muujiyaa halista fayraska korona ee hadeer ee aaga gobolka ama goobtasiiyo dadka dulmarka tallaabooyinka taxadarada oo ay ku taliyeen dowlada:

 • Cagaar: khatar aad u hooseysa
 • Jaale-cagaar: halis hooseyso
 • Jaalaha: halis dhaxaad
 • Oranjiga: halis sareyso
 • Gaduudan: halis aad u sareyso

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan: www.corona-ampel.gv.at​​

Tallaabooyinka Kahortagga COVID-19

Dowladda Federaalku waxay go'aansatay inay qaado tillaabooyin ku aaddan furitaanka dalka iyadoo la qaadayo taxaddarro ammaan oo gaar ah, kuwaas oo shaqeyn doona laga bilaabo 15ka Sebtember 2021. Marka laga reebo dhowr waxyaabood, taxaddaradaas waxay shaqeyn doonaan ilaa 31ka Oktoobar 2021.

Dukumeentigaani wuxuu ku siinayaa aragti guud; waxaadna macluumaad faahfaahsan ka heli kartaa:

 

Macluumaadka Ku Saabsan Waajibaadka Xirashada Maaskaro
 

 • Carruurta ka weyn 6 sano waa inay xirtaan difaaca sanka iyo afka ah.
 • Ka dhaafida waajibaadka xirashada maaskaro FFP2 ah:
  • Dadka aan sida la fahmi karo laga filan karin inay xirtaan maaskaro FFP2 ah sababo caafimaad ama naafonimo awgood (caddaynta xaqiijinta caafimaad ayaa looga baahan yahay)-xaaladaas oo kale, difaaca afka iyo sanka ama qalab kale oo difaac ah oo si fiican ula eg qofka waa in la xirto; haddii aan taasi si la fahmi karo iyadana laga filan karin qofka, qalab difaac ah (shareerka wajiga) oo aan si buuxda u daboolayn wajiga lakin daboolaya aagga afka iyo sanka waa in la xirtaa, haddii tani ay macquul tahay.
  • Dumarka uurka leh, laakiin xaaladdan oo kale waxaa loo baahan yahay difaaca afka iyo sanka ah
  • Dadka dhagaha la’a ama maqalka naafo ka ah, ee aan la xiriiri karin dadka kale
  • Dadka bixiya ama isticmaala adeegyada caafimaadka logopaedic, inta lagu guda jiro muddada bixinta ama isticmaalka adeeggaas.
  • Marka looga baahan yahay sababo waxbarasho oo daaweyn ah
  • Marka ay munaasib tahay la bixiyo adeegga iyadoo jir ahaan la isku dhow yahay:
  • Inta lagu gudajiro wakhtiga wax cunida iyo wax cabida
  • Inta lagu guda jiro ciyaarista isboortiga.

Baaritaanka COVID-19 ee dadweynaha oo dhan ee Awsteriya

 

Sida gobolada kale, baaritaanka weyn wuxuu sidoo kale ka dhacayaa Awsteriya. Baaritaanada waxaa lagu sameeyaa si iqtiyaar ku saleysan. Sida badan ee suurtogalka ah waa in laga baaraa COVID-19. Hadafka waa aqoonsashada shaqsiyaadka qaba cudurka ee aan ogeyn heerkooda iyadoo sidaas loo sameynayo si markaas si waarto loogu xakameeyo dhacdada caabuqa oo loo joojiyo faafida caabuqa.

Aasaaska sharciga ee baaritaanka dadka oo dhan waa Qeybta. 5a ee Xeerka Cudurka safmarka Awsteriya. Natiijooyinka la helay waa in dib loogu baaraa baaritaanka PCR iyo maamulada waxay bilabaayaan isku darada sharaxaadaha xiriirka (sida ay quseyso awooda ku fillan ee gobolka faderaalka).

Balan Qabsashada

Waxaad balan ka qabsan kartaa baaritaanka ah dhinaca websaydka österreich.gv.at. Xogta ugu horeyso ee balamaha loogu sameyn karo shaqsiyaadka ka tirsan gobolada faderaalka waxay ku xirantahay muddooyinka baaritaanka ee gobolada faderaalka. Goobta baaritaanka waa la dooran karaa markii la sameynayo balan.

Haddii qofna aysan u suurtogaleyn inuu balan ku sameysto onleenka, waxaa u sameyn karo balantooda qof ay aaminsanyihiin. Sababtaan darteed, dhoor diyaarino ayaa lagu sameyn karaa hal lambarka taleefan ah keliya ama ciwaanka i-meelka. Xaqiijimaha balanta iyo natiijooyinka baaritaanka waxaa lala soo celinayaa koodhka tilmaamayo qofka loogu tallogalay. Koodhka wuxuu ka koobanyahay xarfaha qofka iyo labada lambar ugu dambeyso ee sannadka dhalashadooda. Qaar ka mid ah gobolada faderaalka waxay sidoo kale bixiyaan suurtogalka lagu sameynayo diyaarsiga taleefon ahaan.

Nidaamka baaritaanka

Natiijada baaritaanka waxaa caadi ahaan lagu helayaa 15 daqiiqo gudahood. Waxay ku xirantahay xaalada baaritaanka, waxaa kuu suurtogeli karto inaad sugtid natiijada. Haddii aysan aheyn, waxaa lagu soo dirayaa si elektoroonik ahaan sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah. Dadka helo natiijada baaritaanka ee togan (llaga helay cudurka) waxaa loo dirayaa ogeysiin ah inay is-gooniyeelaan oo waxaa u suurtogaleyso inay diyaarsadaan baaritaan labaad. Haddii baaritaan labaad lagu qabto 24 saac gudahood oo natiijada noqoto mid taban (laga waayo cudurka), ogeysiinta ah inay is-gooniyeelaan waa lagala noqonayaa.

Natiijada baaritaanka taban (laga waayo) kaliya waxaa laga wadaa in laga waayo SARS-CoV-2 waqtiga baaritaanka. Xadeynada ku saleysan sharciyada xaalada degdega COVID-19 iyo tallooyinka nadaafada guud (ka fogaanshaha bulshada, gacmo dhaqashada iyo xadeynta u dhawaanshaha bulshada) joogteynta codsashada iyada oo aan laga eegin natiijooyinka baaritaanka.                

Warbixin dheeraad ah

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah oo nidaamka, sida loo sameeyo balan, iyo baaritaanka gobolkaaga faderaalka ee ciwaanada xiggo:

Digniinta safarka ee hadda jira

Macluumaadka ku saabsan Xeerarka soo gelitaanka ee hadda jira- iyo xayiraadaha ee Austria, sababo la xiriira cudurrada faafa iyo sidoo kale digniinta safarada ee hadda jira waxaa laga heli karaa bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ah www.bmeia.gv.at.

Su'aalaha ku saabsan tallaalka COVID-19

Macluumaadka markay ahayd: 12.07.2021
Meesha laga soo xigtay macluumaadka: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
 

SU’AALAHA INTA BADAN LA IS WEYDIIYO Baaritaanka COVID-19 ee bulshada oo dhan

Macluumaadka xilliga: 19 Abriil 2021

Meesha laga soo xigtay macluumaadka: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Su,aalaha inta badan la iswaydiiyo. Halkan baad ka helaysaan jawaabaha saxda ah.

Macluumaadka xilliga: 20 Abriil 2021
Meesha laga soo xigtay macluumaadka: AGES - Hay'adda Austrian ee Badbaadada Caafimaadka iyo Cuntada (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH)
 

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google