Adeegga Macluumaadka luuqadaha badan ku qoran ee ÖIF

Hadii aad raadinayso macluumaad ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir shaqaalaha ÖIF! waxaad halkaan ka heli kartaa macluumaadka adeegga macluumaadka luuqadaha badan ku qoran.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

Miiska macluumaadka: 29ka Ogosto 2022

Macluumaadka ku saabsan tallaalka coronavirus

Dhammaan dadka ku nool Austria ayaa ku heli kara tallaal bilaash ah Austria si looga ilaaliyo coronavirus. Isku diiwaangelinta tallaalka coronavirus waa in laga sameeyo bogga intarnetka maamul gobaleedyada ee www.oesterreich-impft.at/jetzt-impfen.

Iyada oo qayb ka ah wada-tashiga onleenka ah “Wada-sheekaysiga Coronavirus: xannibaadyada iyo tallaalada”, ÖIF waxay bixisaa macluumaadka ku saabsan shuruudaha hadda jira iyo sidoo kale tallaalka si looga hortago coronavirus. Dadka aan aqoonta badan u lahayn luuqadda Jarmalka, waa loo turjumi doonaa kulamada wada-tashiga. Ka qaybgalka waa bilaash mana u baahna isdiiwaangelin. Dhammaan taariikhaha waxaa laga heli karaa www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan coronavirus iyo tallaalka coronavirus ayaa laga heli karaa bogga intarnetka ee Wasaaradda Arrimaha Bulshada ee barta Informationen zur Corona-Schutzimpfung in Österreich (sozialministerium.at) (macluumaadka tallaalka ku saabsan ee Austria, Luuqadda Jarmalka) iyo sidoo kale Coronavirus (sozialministerium.at).

Riix halkaan si aad u hesho talo onleen ah oo ku saabsan dhammaan qeybaha COVID-19.

Tallaabooyinka Kahortagga COVID 19

Tallaabooyinka ayaa shaqeyn doona ilaa 15 Janaayo 2023. Halkaan waxaad ka heli kartaa dulmar; iyo macluumaad dheeraad ah www.oesterreich.gv.at, Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen (sozialministerium.at).

Fiiro gaar ah: Xeerarka gaarka ah ee Gobolada Federaalka →Karte Corona-Ampel | Corona Ampel
Fiiro gaar ah: Xeerarka gaarka ah ee Wien →„Tallaabooyinka Gobolka Wien“

 

COVID-19-Taalaabooyinka difaaca

Tallaabooyinka goboleedka

Tallaabooyinka Gobolka ee WIEN

 • Kuwa soo socdaa waxay khuseeyaan waaxda caafimaadka:
  • Tijaabada PCR ee xun ee dadka soo booqda guryaha daryeelka iyo daryeelka iyo sidoo kale isbitaalada iyo xarumaha daaweynta
   • Tani waxay khusaysaa carruurta 6 sano iyo ka weyn
   • Tani ma khusayso shakhsiyaadka ka bogsaday 15 Janaayo 2022 ka dib, muddo 2 bilood ah ka dib marka uu cudurku dhaco.
  • Isbitaalada iyo xarumaha daaweynta: Saddex booqde bukaan kasta maalintii ama afar booqdayaal bukaan kasta oo u baahan taageero.
  • Ogaanshaha 2.5G oo lagu daray 2x imtixaan PCR taban usbuucle ah oo loogu talagalay shaqaalaha guryaha daryeelka iyo daryeelka iyo isbitaallada iyo xarumaha daaweynta
 • Tijaabada PCR: Shaqeynaya 48 saacadood
 • Kuwa soo socdaa waxay khuseeyaan machadyada waxbarashada hoose (kindergarten, xarumaha daryeelka ilmaha):
  • Maaskarada FFP2 waa qasab dadka dibadda ah (tusaale waalidiinta)

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google