DEŽURNI TELEFON AIF: telefonske informacije

Za informacije o sprečavanju širenja virusa korona na nemačkom jeziku na raspolaganju su vam zaposleni Austrijskog integracionog fonda od ponedeljka do četvrtka između 10.00 i 14.00 sati i petkom između 09.00 i 13.00 sati na broj +43 1/715 10 51 - 263!

CORONA – mere predostrožnosti na 17 jezika

Ova stranica se stalno ažurira i proširuje dodatnim informacijama.

Stanje na dan: 14.1.2021

COVID-19 vakcina

Cilj Savezne vlade je da svim ljudima u Austriji koji žele da se vakcinišu obezbedi sveobuhvatno proverenu, sigurnu i efikasnu vakcinu protiv oboljenja COVID-19. U međuvremenu je evidentno da će dostupnost vakcina u početku biti ograničena. Pa će biti neophodno da se donese odluka koje će se grupe ljudi prvo vakcinisati raspoloživim vakcinama. Pri tome su u prvom planu sledeća razmatranja i prioriteti:

 • treba da se smanji teret bolesti uzrokovan kovidom-19 (teški oblici i hospitalizacije) kako bi se izbegli smrtni slučajevi

• treba da se zaštite osetljive odn. vulnerabilne grupe stanovništva poput korisnica i korisnika staračkih domova i domova za negu

• treba da se zaštite osobe koje su profesionalno izložene posebno visokim riziku od zaraze virusom SARS-CoV-2 (indikacija na osnovu zanimanja)

• treba da se ograniči širenje virusa SARS-CoV-2 u populaciji

• treba da se održi sistem i kritična infrastruktura (prodavnice životnih namirnica, javni prevoz, škole i vrtići itd.)

Polazi se od toga da u početku neće biti na raspolaganju dovoljno vakcina za istovremenu imunizaciju svih ljudi u Austriji. Osim toga pojedine vakcine neće biti odobrene za sve grupe ljudi.

Kada bude poznato koje su vakcine sa kojim svojstvima i dejstvima raspoložive, u koliko se doza i kod kojih osoba mogu primenjivati, moći će se u zavisnosti od medicinsko-stručne preporuke i epidemiološke situacije doneti konačna odluka o tome koja će se ciljna grupa u kojem trenutku vakcinisati.

Informacije o imunizaciji protiv virusa COVID-19

Inicijativa Crvenog krsta na nivou saveznih država, pod nazivom „Austrija se vakciniše”, ima za cilj da pruži objektivne informacije o imunizaciji protiv kovida-19.
Ostale informacije, pitanja i odgovore možete pronaći na donjim adresama:

Odgovori na često postavljana pitanja nalaze se odeljku ČPP.

Testiranje stanovništva na COVID-19 u Austriji

Kao i druge zemlje, i Austrija sprovodi opsežno testiranje. Testiranje se vrši na dobrovoljnoj osnovi. Trebalo bi da što veći broj ljudi bude testiran na COVID-19. Svrha testiranja jeste otkrivanje zaraznih osoba koje ne znaju da su zaražene virusom korona te suzbijanje širenja zaraze i prekidanje lanca zaraze na ovaj način.

Zakonski osnov za masovno testiranje stanovništva jeste član 5a austrijskog Zakona o epidemiji. Pozitivni rezultati moraju biti naknadno provereni PCR testom, a nadležni organi započinju sa prikupljanjem podataka za kontakt (ako su kapaciteti u odgovarajućoj saveznoj državi dovoljni).

Prijavljivanje
Preko veb-stranice österreich.gv.at možete se prijaviti za testiranje. Najranija mogućnost prijavljivanja u pojedinačnim saveznim državama upravlja se prema terminima za testiranje u saveznim državama. U sklopu prijave možete da izaberete neku od dostupnih lokacija za testiranje.

Prijavu za osobe koje nisu u mogućnosti da se prijave putem interneta mogu da obave njihove bliske osobe. Stoga je moguće obaviti više rezervacija s jednog broja mobilnog telefona odnosno adrese e-pošte. Potvrde termina odnosno rezultati testa označeni su šifrom u povratnom javljanju, odakle proističe za koju je osobu namenjena. Šifru čine inicijali i poslednja dva broja godine rođenja osobe na koju se šifra odnosi. Neke savezne države pružaju i mogućnost rezervisanja termina putem telefona.

Tok testiranja
Rezultat testa dobija se obično nakon 15 minuta. U zavisnosti od stanice koja vrši testiranje možete da sačekate rezultate testa na licu mesta ili će vam oni biti prosleđeni što pre elektronskim putem. Osobe kod kojih je test pozitivan dobijaju rešenje o samoizolaciji i imaju pravo na drugi test. Ako je drugi test izvršen u roku od 24 sata i pokaže negativan rezultat, ukida se rešenje o samoizolaciji.

Negativan rezultat testa znači jedino da ste u trenutku testiranja bili negativni na virus SARS-CoV-2. Ograničenja na osnovu uredbe o merama za COVID-19 i opšta pravila higijene (održavanje razmaka, pranje ruku i ograničenje socijalnih kontakata) važe bez obzira na rezultat testa.

Više informacija

Više detalja i informacija o toku, prijavljivanju i testiranju u vašoj saveznoj državi možete pronaći na donjim linkovima:

Korona semafor jeste instrument koji prikazuje trenutnu situaciju s virusom korona u Austriji i omogućava vam da u zavisnosti od boje na semaforu sprovedete propisane mere za suzbijanje širenja virusa. Četiri boje na semaforu, zelena, žuta, narandžasta i crvena, odražavaju odgovarajući stepen rizika izazvan virusom korona u saveznoj pokrajini odnosno regionu, dajući stanovništvu uvid u to koje mere opreza preporučuje Vlada:

 • zelena: nizak rizik
 • žuta: srednji rizik
 • narandžasta: visoki rizik
 • crvena: veoma visoki rizik
   

Bliže informacije potražite na stranici: www.corona-ampel.gv.at
Stanje na dan: 18. septembar 2020.

Aktuelno upozorenje vezano za putovanja

Informacije o važećim propisima vezano za ulazak u Austriju i ograničenjima ulaska zbog pandemije koronavirusa kao i aktuelna upozorenja vezano za putovanja u druge zemlje naći ćete na stranici austrijskog Ministarstva spoljnih/vanjskih poslova www.bmeia.gv.at.

Mere zaštite za COVID-19

Savezna vlada uvodi mere zaštite radi ograničenja širenja virusa COVID-19. One će važiti privremeno do 24. januara 2021. godine Ovde možete pronaći pregled mera, a za detaljnije informacije posetite www.oesterreich.gv.at

Pojedine savezne države (pokrajine) mogu doneti CORONA – mere predostrožnosti koje se razlikuju po regionima.

Daljnje i detaljnije informacije na Bosanskom/Hrvatskom/Srpskom možete pronaći na:

 Aktualne informacije: 14.1.2021

 

Informacije o obavezi nošenja maski

Nošenje pripijene zaštite koja pokriva predeo nosa i usta(nije dozvoljeno npr. nošenje vizira) obavezno je u sledećim slučajevima:

 • Pri ulasku na javna mesta u zatvorenom prostoru.
 • U svim sredstvima javnog prevoza, na pripadajućim stanicama i u čekaonicama.
  • Za vreme vožnje i u području ulaska na žičaru i zupčanu železnicu obavezno je nositi masku FFP-2 (za starije od 14 godina) ili drugu masku koja pruža isti ili viši stepen zaštite
 • Pri preuzimanju jela i pića iz ugostiteljskih objekata.
 • Uprava i zaposlena lica pri kontaktu sa strankama/kupcima poslovnice ugostiteljskih i trgovačkih objekata moraju nositi masku, ako između osoba ne postoji drugi prikladan štitnik za prostorno odeljivanje.
 • Kod poslovnih okupljanja.
 • Prilikom posete staračkim domovima, domovima za negu i domovima za osobe sa invaliditetom, bolničkim ustanovama i banjama i na mestima gde se pružaju zdravstvene usluge i usluge nege.
 • U taksiju i pri korišćenju sličnih usluga prevoza, pri prevozu učenika i predškolske dece, kao i pri prevozu lica sa invaliditetom.
 • Pri radu sa strankama u telima upravne vlasti i upravnim sudovima.
 • Na sahranama, demonstracijama i na događajima/okupljanjima navedenim u pravilniku (stručno usavršavanje i osposobljavanje, mere integracije).
 • Umesto maske moguće je koristiti pripijeni šal ili maramu za prekrivanje nosa i usta.
 • Od obaveze nošenja maske izuzeta su deca koja imaju 0-5 godina, osobe koje iz zdravstvenih razloga nisu u stanju da nose masku (potrebna je lekarska potvrda kao dokaz) kao i gluve osobe ili osobe sa teškim oštećenjem sluha prilikom komunikacije sa drugima. Maska se takođe ne mora nositi tokom konzumacije hrane i pića.
 • Učenice i učenici koji su stariji od 10 godina kao i učiteljice i učitelji obavezni su da nose masku tokom nastave.
 • Uprkos nošenju maske obavezno je održavanje razmaka od najmanje jednog metra od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu.

ČPP o imunizaciji protiv virusa COVID-19

Stanje informacija na dan: 14. 1. 2021. godine

Testiranje stanovništva na COVID-19