DEŽURNI TELEFON AIF: telefonske informacije

Za informacije o sprečavanju širenja virusa korona na raspolaganju su vam zaposleni Austrijskog integracionog fonda od ponedeljka do četvrtka između 10.00 i 14.00 sati i petkom između 09.00 i 13.00 sati na broj +43 1/715 10 51 - 263!

CORONA – mere predostrožnosti na 17 jezika

Ova stranica se stalno ažurira i proširuje dodatnim informacijama.

Informacije važe od: 10. jun 2021.


Onlajn savetovanje u vezi s virusom COVID-19.

COVID-19 vakcina

Cilj Savezne vlade je da svim ljudima u Austriji koji žele da se vakcinišu obezbedi sveobuhvatno proverenu, sigurnu i efikasnu vakcinu protiv oboljenja COVID-19. U međuvremenu je evidentno da će dostupnost vakcina u početku biti ograničena. Pa će biti neophodno da se donese odluka koje će se grupe ljudi prvo vakcinisati raspoloživim vakcinama. Pri tome su u prvom planu sledeća razmatranja i prioriteti:

 • treba da se smanji teret bolesti uzrokovan kovidom-19 (teški oblici i hospitalizacije) kako bi se izbegli smrtni slučajevi

• treba da se zaštite osetljive odn. vulnerabilne grupe stanovništva poput korisnica i korisnika staračkih domova i domova za negu

• treba da se zaštite osobe koje su profesionalno izložene posebno visokim riziku od zaraze virusom SARS-CoV-2 (indikacija na osnovu zanimanja)

• treba da se ograniči širenje virusa SARS-CoV-2 u populaciji

• treba da se održi sistem i kritična infrastruktura (prodavnice životnih namirnica, javni prevoz, škole i vrtići itd.)

Polazi se od toga da u početku neće biti na raspolaganju dovoljno vakcina za istovremenu imunizaciju svih ljudi u Austriji. Osim toga pojedine vakcine neće biti odobrene za sve grupe ljudi.

Kada bude poznato koje su vakcine sa kojim svojstvima i dejstvima raspoložive, u koliko se doza i kod kojih osoba mogu primenjivati, moći će se u zavisnosti od medicinsko-stručne preporuke i epidemiološke situacije doneti konačna odluka o tome koja će se ciljna grupa u kojem trenutku vakcinisati.

Informacije o imunizaciji protiv virusa COVID-19

Inicijativa Crvenog krsta na nivou saveznih država, pod nazivom „Austrija se vakciniše”, ima za cilj da pruži objektivne informacije o imunizaciji protiv kovida-19.
Ostale informacije, pitanja i odgovore možete pronaći na donjim adresama:

Odgovori na često postavljana pitanja nalaze se odeljku ČPP.

Testiranje stanovništva na COVID-19 u Austriji

Kao i druge zemlje, i Austrija sprovodi opsežno testiranje. Testiranje se vrši na dobrovoljnoj osnovi. Trebalo bi da što veći broj ljudi bude testiran na COVID-19. Svrha testiranja jeste otkrivanje zaraznih osoba koje ne znaju da su zaražene virusom korona te suzbijanje širenja zaraze i prekidanje lanca zaraze na ovaj način.

Zakonski osnov za masovno testiranje stanovništva jeste član 5a austrijskog Zakona o epidemiji. Pozitivni rezultati moraju biti naknadno provereni PCR testom, a nadležni organi započinju sa prikupljanjem podataka za kontakt (ako su kapaciteti u odgovarajućoj saveznoj državi dovoljni).

Prijavljivanje

Preko veb-stranice österreich.gv.at možete se prijaviti za testiranje. Najranija mogućnost prijavljivanja u pojedinačnim saveznim državama upravlja se prema terminima za testiranje u saveznim državama. U sklopu prijave možete da izaberete neku od dostupnih lokacija za testiranje.

Prijavu za osobe koje nisu u mogućnosti da se prijave putem interneta mogu da obave njihove bliske osobe. Stoga je moguće obaviti više rezervacija s jednog broja mobilnog telefona odnosno adrese e-pošte. Potvrde termina odnosno rezultati testa označeni su šifrom u povratnom javljanju, odakle proističe za koju je osobu namenjena. Šifru čine inicijali i poslednja dva broja godine rođenja osobe na koju se šifra odnosi. Neke savezne države pružaju i mogućnost rezervisanja termina putem telefona.

Tok testiranja

Rezultat testa dobija se obično nakon 15 minuta. U zavisnosti od stanice koja vrši testiranje možete da sačekate rezultate testa na licu mesta ili će vam oni biti prosleđeni što pre elektronskim putem. Osobe kod kojih je test pozitivan dobijaju rešenje o samoizolaciji i imaju pravo na drugi test. Ako je drugi test izvršen u roku od 24 sata i pokaže negativan rezultat, ukida se rešenje o samoizolaciji.

Negativan rezultat testa znači jedino da ste u trenutku testiranja bili negativni na virus SARS-CoV-2. Ograničenja na osnovu uredbe o merama za COVID-19 i opšta pravila higijene (održavanje razmaka, pranje ruku i ograničenje socijalnih kontakata) važe bez obzira na rezultat testa.

Više informacija

Više detalja i informacija o toku, prijavljivanju i testiranju u vašoj saveznoj državi možete pronaći na donjim linkovima:

Mere zaštite za COVID-19

Savezna vlada je donela dalje korake o otvaranju pod posebnim merama predostrožnosti, koje će se primenjivati od 10. juna 2021. godine. Mere za sada važe do 30. juna 2021.


Ovde možete pronaći pregled mera, a za detaljnije informacije posetite:


Informacije važe od: 10. jun 2021

Informacije o obavezi nošenja maski

FFP2 maska bez izdisajnog ventila ekvivalentna je maski s najmanje ekvivalentnim normiranim standardom.

 • Ako postoji obaveza nošenja maske, nošenje maske FFP2 obavezno je za lica starija od 14 godina, dok osobe starije od 6 godina moraju nositi zaštitu za nos i usta.
 • Izuzeci od obaveze nošenja maske FFP2:
  • Trudnice moraju da nose zaštitu za nos i usta.
  • Osobe od kojih se ne može očekivati da nose masku FFP2 iz zdravstvenih razloga (potrebna je potvrda lekara) moraju da nose zaštitu za usta i nos koja čvrsto naleže na lice.
  • Gluve i nagluve osobe u komunikaciji s drugima.
  • Osobe koje pružaju odnosno koriste logopedske usluge, za vreme korišćenja usluge
  • kada je to neophodno radi pružanja usluge s bliskim telesnim kontaktom
  • Osobe za vreme (dozvoljenog) konzumiranja hrane i pića.
  • Za vreme bavljenja sportom.
 • Izuzeci od obaveze nošenja zaštite za usta i nos:
  • Deca starosti od 0 do 5 godina.
  • Gluve osobe i osobe s teško oštećenim sluhom.
  • Za vreme (dozvoljenog) konzumiranja hrane i pića.
  • Od obaveze nošenja maske izuzete su osobe kod kojih se nošenje maske može smatrati neprihvatljivim iz zdravstvenih razloga (obavezna je lekarska potvrda), ali tada moraju nositi nepripijenu masku, koja ipak potpuno pokriva predeo usta i nosa.

Regionalne mere

Detaljnije informacije o regionalnim bezbednosnim merama možete naći na www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/, dostupan je i Austrijski integracioni fond /ÖIF-Integracioni centar u vašoj saveznoj državi kako bismo vam pružili relevantne dostupne informacije. 

Korona semafor

Korona semafor jeste instrument koji prikazuje trenutnu situaciju s virusom korona u Austriji i omogućava vam da u zavisnosti od boje na semaforu sprovedete propisane mere za suzbijanje širenja virusa. Četiri boje na semaforu, zelena, žuta, narandžasta i crvena, odražavaju odgovarajući stepen rizika izazvan virusom korona u saveznoj pokrajini odnosno regionu, dajući stanovništvu uvid u to koje mere opreza preporučuje Vlada:

 • žutozelena: nizak rizik
 • žuta: srednji rizik
 • narandžasta: visoki rizik
 • crvena: veoma visoki rizik
   

Bliže informacije potražite na stranici: www.corona-ampel.gv.at

Aktuelno upozorenje vezano za putovanja

Informacije o važećim propisima vezano za ulazak u Austriju i ograničenjima ulaska zbog pandemije koronavirusa kao i aktuelna upozorenja vezano za putovanja u druge zemlje naći ćete na stranici austrijskog Ministarstva spoljnih/vanjskih poslova www.bmeia.gv.at.

ČPP o imunizaciji protiv virusa COVID-19

Presek stanja: 07.05.2021
Izvor informacija: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

 

Testiranje stanovništva na COVID-19

Presek stanja: 19.04.2021
Izvor informacija: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

 

Često postavljana pitanja. Ovdje ćete naći tačne odgovore.

Stanje informacija na dan: 20.4.2021. godine
Izvor informacija: AGES (Austrijska agencija za zdravlje i bezbednost hrane)