ÖIF-dežurna telefonska linija (hotline): informacije putem telefona na vašem izvornom jeziku

Za informacije o zadržavanju virusa korone na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, suradnici/suradnice ÖIF-a stoje Vam na raspolaganju od ponedjeljka do četvrtka od 10:00 do 14:00 sati pod brojem +43 1/715 10 51 - 263! 

CORONA – mere predostrožnosti

Stranica se neprekidno ažurira i proširuje novim informacijama.

Ukidanje ograničenja izlaska od 1. maja

Zabrane izlaska koje je Savezna vlada uvela kako bi ograničila širenje virusa korona (COVID-19) ukidaju se s istekom 30. aprila i više ne važe od 1. maja. Međutim, treba se i dalje pridržavati mera zaštite čija je procena neprekidno u toku:

 • Potrebno je održavati bezbedno odstojanje od najmanje jednog metra od osoba koje makar i povremeno ne žive u istom domaćinstvu;
 • Odredbe o nošenju zaštitnih maski moraju se poštovati.

U nastavku možete pronaći više informacija o merama i njihovom postepenom ublažavanju.

Ublažavanje mera za COVID-19

Savazna vlada će postepeno ublažavati mere donesene radi sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19).

Pregled mera mozete pronaći na stranici www.integrationsfonds.at/coronainfo.

 

Daljnje i detaljnije informacije na Bosanskom/Hrvatskom/Srpskom možete pronaći na:

 Aktualne informacije: 1. srpnja/jula 2020

 

RAD
 • Na radnom m(j)estu držati razmak od 1m ukoliko nije smanjen rizik od infekcije pomoću zaštitnih m(j)era.
 • Ako zbog prirode posla nije moguće održavati potreban razmak, onda drugim prikladnim merama treba svesti opasnost od zaražavanja na najmanju moguću meru.

 • Obaveza nošenja zaštite za nos i usta dozvoljena je samo u dogovoru između poslodavca i zaposlenog lica.
   

Mere za rizične grupe:

a lica sa vec postojecim oboljenjima na snazi  su posebne mere zaštite  na radnom mestu:

 • Rizični pacijenti i pacijentkinje dobiće dopis od pružaoca usluga socijalnog osiguranja s kojim se mogu javiti svom lekaru odnosno lekarki.
 • Na osnovu kontrolne liste lekar/lekarka će izdati uverenje za zaposleno lice koje se podnosi poslodavcu na uvid kao dokaz bezbednosti.
 • Zaposleno lice ima tri mogućnosti na raspolaganju:
  • Samostalno stvaranje bezbednih uslova na radnom mestu u vidu odvojene prostorije ili stvaranjem specifične situacije pri radu kojom se opasnost od zaraze svodi na najmanju moguću stopu.
  • Ako to nije moguće, treba proveriti izvodljivost posla od kuće.
  • Ako ni to nije moguće, zaposlenog treba poslati na plaćeno odsustvo; troškove refinansiranja preuzima država.

Odlazak lekaru/lekarki nije obavezan, ali lica sa vec postojecim oboljenjima imaju pravo na posebnu zaštitu.

SREDSTVA JAVNOG PREVOZA

Za bezbedno kretanje javnim prevozom neophodna su jasna pravila, te za putnike u javnom prevozu važi sledeće:

 • U javnom gradskom pr(ij)evozu, na stanicama i čekaonicama držati minimalan razmak od 1m. U slučaju velikog broja putnika te prilikom izlaska i ulaska kada da je minimalan razmak od 1m nemoguć, dozvoljeno je iznimno od njega i odstupiti.
 • Nosite zaštutu za nos i usta tokom čitave vožnje
OBRAZOVNI SISTEM

Postepen povratak u školske klupe:

 • Pohađanje nastave u smenama s podelom razreda u dve grupe
  • Oko 11 učenika/učenica po grupi
  • Primer za nastavu u smenama: 1. grupa: nastava od ponedeljka do srede, 2. grupa: nastava u četvrtak i petak – naizmenična promena svake nedelje
  • Postoji mogućnost da se u danima bez nastave domaci zadaci obave u skoli sa nastavnikom (na primer u fiskulturnim salama
 • Priručnik za higijenu s jasnim smernicama za rad škola
 • Sledeće stvari obustavljaju se do kraja školske godine:
  • Fizičko vaspitanje – škola može (kao dopunu postojećeg rasporeda časova) ponuditi dobrovoljno vežbanje i sportove
  • Rad u školi (održavaju se usmeni ispiti između dve ocene, odnosno za popravljanje ocene i popravni ispiti)
  • Ponavljanje razreda s nedovoljnom ocenom
  • U slučaju više nedovoljnih ocena odluku donosi odeljensko ili nastavničko veće
 • Maturski i završni ispiti mogu se obavljati pod strogim uslovima
 • Dozvoljeno je organizovati slavlja poput proslave mature, proslave povodom završetka školske godine itd..
TRGOVINSKA I USLUŽNA DELATNOST
 • Prilikom pristupa d(ij)elu za kupce i kliente, držati minimalan razmak od 1m od ostalih osoba s kojima se ne živi u zajedničkom kućanstvu tj domaćinstvu. Isti razmak od 1m vr(ij)edi i za trgovine na otvorenom. Pri pristupanju d(ij)elu za kupce u l(j)ekarnama tj. apotekama dodatno nositi zaštitu za nos i usta.
 • Ako zbog prirode usluge nije moguće održavati razmak od najmanje jednog metra između kupca i pružaoca usluge, potrebno je drugim prikladnim merama svesti rizik od zaraze na najmanju moguću meru.
JAVNE SLUŽBE
 • Od 18. maja ponovo je počeo rad sa strankama u javnim službama.
UGOSTITELJSTVO I USLUGE SMEŠTAJA
 • Od 15. maja s radom su počeli restorani i drugi lokali s mestima za sedenje
 • Dozvoljeno radno vr(ij)eme je od 1.srpnja/jula od 05:00 do 01:00.
 • Vr(ij)eme zatvaranja ne vr(ij)edi za zatvorene skupine (npr. v(j)enčanja), u slučaju da je poslovođi ugostiteljskog objekta ili m(j)estu manifestacije to javljeno minimalno tri dana pr(ij)e održavanja te pristup ugostiteljskom objektu ili m(j)estu manifestacije imaju isključivo sudionici zatvorene skupine.
 • Između grupa posetilaca potrebno je pridržavati se razmaka od najmanje jednog metra ili preduzeti drugu prikladnu meru za prostorno razdvajanje. Ovo ne važi za osobe koje sede za jednim stolom.
 • Pri ulasku u lokal do zauzimanja mesta za stolom mora se držati odstojanje od najmanje 1 metra od drugih osoba (koje nisu deo grupe posetilaca).
 • Pri napuštanju stola potrebno je održavati odstojanje od najmanje 1 metra od drugih osoba (koje nisu deo grupe posetilaca).
 • Preporučuje se rezervisanje stola pre posete lokalu kako bi vlasnici lokala mogli da planiraju kapacitete.
 • Konzumacija hrane i pića zabranjena je u neposrednoj blizini mesta izdavanja (tj. konzumacija za šankom).
 • Noćni lokali (diskoteke, klubovi, barovi bez mogućnosti raspoređivanja posetilaca) neće raditi do daljnjeg.
  • Ukolikobar poseduje odgovarajuća mesta za sedenje i ukoliko je moguće poštovati pravila o neophodnom odstojanju, oni takođe mogu početi s radom uz poštovanje policijskog časa koji počinje od 01:00 sata.
 • Ugostiteljski objekti za smeštaj počeli su s radom od 29. maja pod sledećim uslovima:
  • Odstojanje od najmanje 1 metra u opšte dostupnim prostorima od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu ili nisu deo grupe gostiju iz iste stambene jedinice
  • U delu za usluživanje gostiju važe ista pravila kao za druge lokale
  • Odstojanje od najmanje 1,5 metra u zajedničkim spavaonicama ili usvajanje druge tehničke zaštitne mere za prostorno razdvajanje
BOGOSLUŽENJA I HRAMOVI
 • Ulazak u zatvorene prostorije objekata za praktikovanje vere dozvoljeno je pod sledećim uslovima:
  • Najmanje 1 metar razmaka između osoba koje makar i povremeno ne žive u istom domaćinstvu;
 • Pri praktikovanju vere na otvorenom potrebno je održavati odstojanje od najmanje 1 metra od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu.
 • Obveza minimalnog razmaka ne vr(ij)edi, ako to iziskuje religiozan čin.
UMETNIČKE, KULTURNE I DRUGE PRIREDBE
 • Mesta za izlaganje umetnosti i kulture ponovo su otvorena od 18. maja.
  • Ovde se ubrajaju muzeji, izložbeni prostori, knjižnice, biblioteke, zatim privatne i javne arhive.
 • Od 29.svibnja/maja su dozvoljene manifestacije bez već određenih i naznačenih s(j)edećih m(j)esta do 100 osoba.
 • Od 1.srpnja/jula su dozvoljene manifestacije s određenim i naznačenim s(j)edećim mjestima u zatvorenim prostorijama do 250 osoba a na otvorenom do 500 osoba.
 • Od 1.kolovoza/avgusta dozvoljene su manifestacije bez već određenih i naznačenih s(j)edećih m(j)esta do 200 osoba. Dozvoljene su manifestacije s određenim i naznačenim s(j)edećim mjestima u zatvorenim prostorijama do 500 osoba i na otvorenom do 750 osoba.
 • Uz dozvolu nadležnog upravnog t(ij)ela dotičnog kotara moguće su od 1.kolovoza/avgusta manifestacije s određenim i naznačenim s(j)edećim m(j)estima u zatvorenim prostorijama do 1000 osoba, na otvorenom do 1250 osoba.
 • Od 1.rujna/septembra moguće su manifestacije s određenim i naznačenim s(j)edećim m(j)estima u zatvorenim prostorijama do 5000 osoba, na otvorenom do 10000 osoba, ukoliko postoji dozvola nadležnog upravnog t(ij)ela dotičnog kotara,
 • Isti propisi u vezi manifestacija vr(ij)ede i za v(j)enčanja i pogrebe tj. sahrane.
 • Za (javne) manifestacije važi sledeće:
  • Odstojanje od najmanje 1 metra od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu
  • Zaštita za usta i nos pri ulasku i tokom prisustva na manifestacijama u zatvorenom – mera se ne odnosi na dodeljeno mesto za sedenje ako se može ispoštovati razmak od 1 metra
 • U slučaju okupljanja shodno zakonu o javnom okupljanju postoji obaveza nošenja zaštite za nos i usta kada nije moguće održavati razmak od najmanje jednog metra.
 • Stručni i otvoreni sajmovi mogu se posećivati pod sledećim uslovima:
  • Najmanje 1 metar razmaka od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu
  • Nošenje zaštite za nos i usta kada nije moguće održavati razmak od najmanje jednog metra
    
SPORT I REKREACIJA
 • Zoološke vrtove moguće je ponovo posećivati od 15. maja.
 • Pristup sportskim m(j)estima je dozvoljen pod sl(ij)edećim uvjetima/uslovima:
  • Držati minimalan razmak od 1m, osim t(ij)ekom bavljenja sportom, s osobama s kojima se ne živi u zajedničkom kućanstvu/domaćinstvu
  • Prilikom bavljenja sportom s t(j)elesnim kontaktom u sklopu udruge ili neslužbenih sportskih m(j)esta, udruga ili nadležni na sportskom m(j)estu trebaju razraditi i prim(j)enjivati prevencijski koncept COVID-19
 • Moguće je održati vanškolske aktivnosti za rad s mladima/omladinom te odgoj/vaspitanje mladih/omladine kao i l(j)etne kampove, pritom vr(ij)edi maksimalan broj osoba kao i kod manifestacija.
 • Bazeni, jezera za kupanje i saune mogu početi s radom od 29. maja pod sledećim uslovima:
  • Najmanje 1 metar razmaka od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu
  • Obaveza održavanja odstojanja ne važi pod vodom
 • Objekte za rekreaciju moguće je posećivati od 29. maja pod sledećim uslovima:
  • Odstojanje od najmanje 1 metra od osoba koje ne žive u istom domaćinstvu
 • Pristup ustanovama za usluge prostitucije je moguć od 1.srpnja/jula.

 

Informacije o obavezi nošenja maski

 • Nošenje maske je obavezno u javnom prijevozu
 • Obavezno je nošenje maske u taksiju i sličnim uslugama prevoza, pri prevozu školske i predškolske dece, kao i pri prevozu osoba s posebnim potrebama
 • Nošenje maske obavezno je na manifestacijama, osim tokom boravka na dodeljenom mestu za sedenje
 • Kao zaštita umjesto maske se mogu koristiti šal ili tkanina, koji će prekriti usta i nos
 • Na radnom mjestu poslodavci i zaposlenici moraju zajedno odlučiti o nošenju maske
 • Obaveza nošenja maske ne važi za decu između 0 i 5 godina kao i za osobe od kojih se to ne može tražiti zbog zdravstvenih razloga;
 • Uprkos nošenju maske mora se držati propisana udaljenost od najmanje jednog metra od osoba koji ne žive sa Vama u istom domaćinstvu

Često postavljana pitanja. Ovdje ćete naći tačne odgovore.

Kako se liječi bolest?

Vakcina ne postoji. Liječenje je simptomatsko, to znači da se ublažavaju simptomi bolesti, npr. tako što se daju sredstva za snižavanje temperature.

Kako se bolest očituje?

Infekcije koronavirusima kod čovjeka su većinom blage i asimptomatske. Česti znaci infekcije novim koronavirusom su između ostalog povišena temperatura, kašalj, kratak dah i otežano disanje. Kod težih slučajeva infekcija može prouzrokovati upalu pluća, teški akutni respiratorni sindrom, zatajenje bubrega, pa čak i smrt. Mogući su i blagi oblici infekcije (simptomi prehlade) i infekcije bez simptoma.

Trenutno se polazi od toga da je tok bolesti kod novog koronavirusa manje težak od toka bolesti kod SARS-a i MERS-a.

Video snimak "Kako se ispoljava bolest?" (AGES - Agencija za zdravlje i sigurnost hrane)

Koliko je opasan koronavirus?

Još uvijek se ne moze sa sigurnošču tvrditi koliko je opasan ovaj virus. Opasnost od novog koronavirusa se trenutno čini mnogo manjom od MERS-a (stopa smrtnosti do 30 posto) i SARS-a (stopa smrtnosti oko 10 posto). U slučaju novog koronavirusa (SARS-CoV-2) stopa smrtnosti trenutno iznosi do 3 posto. Slično kao kod sezonske gripe uzrokovane virusima influence (stopa smrtnosti ispod 1 posto) pogođene su prije svega starije osobe i one sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Video snimak "Koliko je opasna nova vrsta koronavirusa?" (AGES - Agencija za zdravlje i sigurnost hrane)

Kako u Austriji možemo zaštititi posebno ugrožene ljude, poput starijih ljudi ili ljudi sa slabim imunološkim sistemom?

Moramo se pridržavati higijenskih mjera, uobičajnih za sezonu gripe. Najvažnije i najefektivnije mjere za ličnu zaštitu kao i za zaštitu drugih osoba od zaraze uzročnicima respiratornih infekcija su ispravna higijena ruku, pravilan način kašljanja i držanje minimalnog odstojanja (oko 1 do 2 metra) od osoba za koje postoji sumnja da su oboljele.

Šta je skraćeno radno vrijeme zbog koronavirusa?
 • Novi, lakši oblik skraćenog radnog vremena
 • Privremeno na šest mjeseci

 

Više odgovora na pitanja o "Corona-Kurzarbeit" naći ćete u aktuelnoj objavi Saveznog ministarstva za rad, porodicu i omladinu.