© weinfranz

مشاوره در سراسر اتریش

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) در مرکز چندین استان در سراسر کشور از طریق مراکز هم‌آمیزی، مهاجران را در مشکلات مربوط به هم‌آمیزی یاری می‌دهد و در شهرهای متعدد به آن‌ها برنامه‌های مشاوره سیار ارائه می‌کند.

بزرگترین پلت‌فرم یادگیری زبان آلمانی در اتریش

بزرگترین پلت‌فرم یادگیری زبان آلمانی در اتریش

با استفاده از وب‌سایت صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) به آدرس www.sprachportal.at، می‌توان در هر زمان به طور رایگان از طریق تمرین‌ها و ویدیوهای مرتبط با زندگی روزمره و پادکست‌های محاوره‌ای به یادگیری زبان آلمانی پرداخت.

© weinfranz

دوره‌های شغلی

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) کلاس‌های زبان آلمانی با اهداف خاص و نیز کلاس‌های زبان آلمانی با اهداف شغلی برگزار می‌کند. تمرکز این خدمات بر نیازهای مهاجران است تا به موفقیت هر چه بیشتر آن‌ها در تحصیلات و کار کمک شود.

راهنمای آنلاین ثبت مهارت‌های حرفه‌ای

راهنمای آنلاین ثبت مهارت‌های حرفه‌ای

جهت کمک به مهاجران در استفاده از گواهینامه‌هایی که در خارج از کشور اخذ کرده‌اند، صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) چگونگی بازشناسی بیش از 1800 شغل را آموزش می‌دهد.

ترویج هم‌آمیزی

ترویج هم‌آمیزی

انتشارات صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) مهاجران را از مهمترین اقدامات انجام‌شده در جهت هم‌آمیزی در اتریش مطلع می‌کنند.

خدمات تکمیلی