خدمات و پشتیبانی: زبان و ثبت گواهینامه‌های حرفه‌ای

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) در هم‌آمیزی شما پشتیبان شما خواهد بود. ما بر طبق اصل دریافت کمک‌های مالی برای امور هم‌آمیزی در حوزه‌های زبان و ثبت گواهینامه‌های حرفه‌ای کمک‌های مالی به عمل می‌آوریم. برای تسهیل هم‌آمیزی موفق در اتریش می‌توان در میز خوش‌آمدگویی صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) مشاوره بیشتری دریافت کرد.

 

در صورت نیازمندی و به شرط عدم دریافت کمک‌های مالی از سازمان‌های (پرداخت کمک‌های مالی) دیگر، صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) می‌تواند از شما کمک مالی به عمل آورد. پرونده‌ها به صورت فردی ارزیابی می‌شوند؛ هیچ ادعای قانونی‌ای در خصوص دریافت کمک از طرف صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) وجود ندارد

سوال و تماس

در میزهای خوش‌آمدگویی ÖIF می‌توان اطلاعات بیشتری در خصوص منابع مالی صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) کسب کرد.

Chatbot öffnen

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google