درباره صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF)

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) توسط جمهوری اتریش تأسیس شده و ارائه‌دهنده خدمات هم‌آمیزی در سطح کشور است.

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF)، در زمینه هم‌آمیزی و مهاجرت به اتریش، همکار وزارت فدرال اروپا، هم‌آمیزی و امور خارجه و مراجع مسئول دیگر در اتریش است. این سازمان به واسطه مراکز هم‌آمیزی خود در سرتاسر اتریش خدمات اطلاع‌رسانی و مشاوره ارائه می‌دهد.


تمرکز فعالیت‌های صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF):

• پناهندگان شناخته‌شده، واجدین شرایط حمایت تکمیلی، و اتباع کشورهای ثالث
• افرادی که سابقه مهاجرت دارند
• آموزشگاه‌ها، سازمان‌ها و رابط‌های کلیدی عرصه هم‌آمیزی، امور اجتماعی و تحصیل
• جامعه اتریش


استقرار و مسئولیت‌ها

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) در سال 1339 توسط کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) و وزارت فدرال امور داخله (BMI) تحت عنوان صندوق پناهندگان سازمان ملل (Füchtlingsfonds der Vereinten Nationen) تأسیس شد. بحران سال 1334 مجارستان و موج پناهندگانی که با خود آورد، به وضوح نشان داد که اتریش نیازمند چارچوب سازمانی مناسبی برای حمایت از پناهندگان است.

پس از جدایی صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) از وزارت فدرال امور داخله در سال 1370، سال 1382 برگ زرینی از تاریخ این سازمان را رقم زد. در آن زمان، دامنه خدمات صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) گسترش یافت و مشارکت خود را در اجرای توافق‌نامه هم‌آمیزی آغاز کرد. صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) در این چارچوب در سرتاسر اتریش آزمون‌هایی برای سطوح مهارتی متفاوت اجرا و جهت تضمین کیفیتی پایدار، دوره‌های آلمانی هم‌آمیزی برگزار می‌کند.

صندوق هم‌آمیزی اتریش (ÖIF) از طریق مراکز هم‌آمیزی خود در مرکز چندین استان و میزهای پذیرش سیار در میان مردم، مهاجران را در مشکلات مربوطه در سرتاسر اتریش با ارائه مشاوره و اطلاعات‌رسانی یاری می‌دهد.


تماس با مسئول مطبوعات

فرانزیسکا تروگر (Franziska Troger)
مدیر گروه ارتباطات - امور تبلیغاتی و مطبوعات
تلفن: +43 1/710 12 03-133
ایمیل: franziska.troger(at)integrationsfonds.at