خدمات اطلاعاتی چند زبانه

آیا به اطلاعاتی به یک زبان خارجی نیاز دارید؟

اگر هنوز بقدر کافی به زبان آلمانی مسلط نیستید، کارکنان ÖIF نه تنها بصورت حضوری، بلکه به صورت تلفنی هم در خدمت شما هستند و درباره موضوعات مختلف اطلاعات می‌دهند. فقط کافیست که فیلد‌های (خانه‌های) زیر را پر کنید. یکی از کارکنان به زبان انتخابی با شما تماس تلفنی خواهد گرفت.

* فیلدهای مورد نیاز

About Cookies

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

Name Purpose Lifetime Type Provider
CookieConsent Saves your consent to using cookies. 1 year HTML Website
fe_typo_user Assigns your browser to a session on the server. session HTTP Website

With the help of these cookies we strive to improve our offer for our users. By means of anonymized data of website users we can optimize the user flow. This enables us to improve ads and website content.

Name Purpose Lifetime Type Provider
_ga Used to distinguish users. 2 years HTML Google
_gid Used to distinguish users. 1 day HTML Google
_ga_--container-id-- Persists session state. 1 session HTML Google